جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم معصومه فکوریان اقدم، مقطع کارشناسی ارشد

جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم معصومه فکوریان اقدم، مقطع کارشناسی ارشد

۱۸ اسفند ۱۳۹۳

به حول و قوه الهی جلسه دفاعیه
پایان نامه سرکار خانم معصومه فکوریان اقدم، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش تاریخ و
تمدن اسلامی، سه شنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۹ ساعت ۱۳
در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می
گردد؛ لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در این جلسه دعوت به عمل می آید.
موضوع پایان نامه سرکار خانم معصومه فکوریان اقدم: اصول اساسی در سبک زندگی
فرهنگی پیامبر اعظم (ع).
استاد راهنما: جناب آقای دکتر محمد نصیری.
استاد مشاور: جناب آقای میرمحمدی.
استاد داور: جناب آقای دکتر دانش کیا.