جلسه دفاع رساله جناب آقای ابوذر یاسری، مقطع دکتری

جلسه دفاع رساله جناب آقای ابوذر یاسری، مقطع دکتری

۱۶ اسفند ۱۳۹۶

 به حول و قوه الهی
جلسه دفاع رساله جناب آقای ابوذر یاسری، مقطع دکتری، گرایش
انقلاب اسلامی پنجشنبه ۱۷/۱۲/۱۳۹۶ ساعت ۱۴
در دانشگاه معارف اسلامی برگزار
می گردد لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در این جلسه دعوت به عمل می آید.
موضوع رساله جناب آقای ابوذر یاسری: آینده پژوهی انقلاب اسلامی ایران با
تأکید بر اندیشه های امام خمینی (ره) و امام خامنه ای (دام ظله).
استاد راهنما: جناب آقای دکتر محمدرحیم عیوضی.
اساتید مشاور: جناب آقای دکتر توکلی.
اساتید داور: جناب آقای دکتر ستوده، جناب آقای دکتر فرزاد جهان بین، حجت
الاسلام و المسلمین دکتر غلامرضا بهروزی لک.