جلسه دفاع رساله جناب آقای امیر نورانی مکرم دوست، مقطع دکتری

جلسه دفاع رساله جناب آقای امیر نورانی مکرم دوست، مقطع دکتری

۱۹ اسفند ۱۳۹۴

به حول و قوه الهی جلسه دفاع
رساله جناب آقای امیر نورانی مکرم دوست، مقطع دکتری، گرایش انقلاب اسلامی پنجشنبه
۲۰/۱۲/۱۳۹۴ ساعت ۱۶
در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد لذا از کلیه
دانشجویان جهت شرکت در این جلسه دعوت به عمل می آید.
موضوع رساله جناب آقای امیر نورانی مکرم دوست: اندیشه رهایی بخشی در اسلام
با تاکید بر دیدگاه امام خمینی (ره).
استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر لک زایی.
اساتید مشاور: جناب آقای دکتر شیرخانی و جناب آقای دکتر شیرودی.
اساتید داور: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر ارجینی، حجت الاسلام و
المسلمین جناب آقای دکتر حمید احمدی، جناب آقای دکتر توکلی و جناب آقای دکتر محمد
هادی فلاح زاده.