جلسه دفاع رساله جناب آقای سید جواد احمدی، مقطع دکتری

جلسه دفاع رساله جناب آقای سید جواد احمدی، مقطع دکتری

۲۰ اسفند ۱۳۹۳

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای
سید جواد احمدی، مقطع دکتری، گرایش مبانی نظری اسلام پنجشنبه
۲۱/۱۲/۱۳۹۳ ساعت ۱۹
در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد لذا از کلیه
دانشجویان جهت شرکت در این جلسه دعوت به عمل می آید.
موضوع رساله جناب آقای سید جواد احمدی: تبیین حدوث و قدم عالم از دیدگاه
متون دینی و مقایسه آن با دیدگاه علّامه حلّی، میرداماد و ملاصدرا.
استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر کیاشمشکی.
اساتید مشاور: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رضانیا و حجت الاسلام
و المسلمین جناب آقای دکتر قدردان قراملکی.
اساتید داور: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر گرجیان، حجت الاسلام و
المسلمین جناب آقای دکتر عبدالله محمدی، حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر
مهدی عبدالهی و حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر غفاری.