جلسه دفاع رساله جناب آقای عمران عباسپور، مقطع دکتری

جلسه دفاع رساله جناب آقای عمران عباسپور، مقطع دکتری

۲۶ اسفند ۱۳۹۳

به حول و قوه الهی جلسه دفاع
رساله جناب آقای عمران عباسپور، مقطع دکتری، گرایش قرآن و متون اسلامی دوشنبه
۲۵/۱۲/۱۳۹۳ ساعت ۱۹
در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد لذا از کلیه
دانشجویان جهت شرکت در این جلسه دعوت به عمل می آید.
موضوع رساله جناب آقای عمران عباسپور: بررسی تطبیقی روایات فریقین درباره
نظریه خلافت با تاکید بر روایات اهل بیت علیهم السلام.
استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر علی نصیری.
اساتید مشاور: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر اسمعیل سلطانی بیرامی
و حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سیداحمد فقیهی.
اساتید داور: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مودب، حجت الاسلام و
المسلمین جناب آقای دکتر کوهساری، حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رضائی
اصفهانی و حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حیدری فر.