قابل توجه دانشجویان محترم دکتری دوره دوم

قابل توجه دانشجویان محترم دکتری دوره دوم

۲۳ بهمن ۱۳۸۹

بدینوسیله به اطلاع می رساند بر اساس
مصوبه شورای آموزشی تاریخ ۱۰/۱۱/۸۹ حداکثر تا تاریخ
۳۰/۶/۱۳۹۰
فرصت دارید نسبت به ارائه موضوع پایان نامه و تصویب آن در شوراي
آموزشی اقدام فرمایید در غیر این صورت امکان شرکت در آزمون جامع را نخواهید داشت و
کلیه تبعات آن خصوصا اضافه شدن سنوات بر عهده خود شما می باشد. جهت هر گونه سوال در
خصوص انتخاب موضوع پایان نامه با جناب آقای تیکدری
تماس حاصل فرمائید.
امید است با حسن تدبیر با مشکلات آموزشی روبرو نشوید.
برای شما آرزوی موفقیت و بهروزی داریم.