قابل توجه دانشجویان محترم دکتری دوره سوم

قابل توجه دانشجویان محترم دکتری دوره سوم

۲۳ بهمن ۱۳۸۹

بدینوسیله به اطلاع می رساند بر اساس
مصوبه شورای آموزشی تاریخ ۱۰/۱۱/۸۹ حداکثر تا تاریخ
۳۰/۶/۱۳۹۰
فرصت دارید نسبت به ارائه موضوع پایان نامه و تصویب آن در شوراي
آموزشی اقدام فرمایید در غیر این صورت اجازه انتخاب واحد در نیمسال دوم ۹۱-۹۰ را
نخواید داشت و کلیه تبعات آن بر عهده خود شما می باشد. جهت هر گونه سوال در خصوص
انتخاب موضوع پایان نامه با جناب آقای تیکدری تماس
حاصل فرمائید.
امید است با حسن تدبیر با مشکلات آموزشی روبرو نشوید.
برای شما آرزوی موفقیت و بهروزی داریم.