گروه آموزشی مشاوره

معرفی گروه آموزشی مشاوره

گروه آموزشی مشاوره در سال ۱۳۹۲ آغاز به کار نمود. این گروه که در گرایش مشاوره به تربیت دانشجویان کارشناسی ارشد می پردازد، یکی از گرایشهای رشته توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی محسوب می گردد. در حال حاضر حدود ۴۰ دانشجوی کارشناسی ارشد در این گروه مشغول به تحصیل می باشند.

این گروه با بهره مندی از اساتید مجرب نقش سازنده و بسزایی در اعتلای این رشته در کشور ایفا می کند.

مشخصات گروه

  1. مدیر گروه

placeholder-employee

نام: جعفر جدیری

تخصص: 

شماره تلفن: ۳۲۱۱۰۲۶۰ – 025

صفحه شخصی: 

پست الکترونیک: 

  1. کارشناس/کارشناسان گروه

نام و نام خانوادگی علی هاشم زاده
تخصص
شماره تماس ۳۲۱۱۰۲۹۱ – 025

شرح وظایف و مسئولیت ها

لیست اعضای هیأت علمی تمام وقت

ردیف نام و نام خانوادگی سمت اجرایی مرتبه علمی صفحه شخصی پست الکترونیک

لیست اعضای هیأت علمی پاره وقت

ردیف نام و نام خانوادگی سمت اجرایی مرتبه علمی صفحه شخصی پست الکترونیک
۱