گزارش جلسه دفاع رساله جناب آقای روح‌الله پورعابدین

گزارش جلسه دفاع رساله جناب آقای روح‌الله پورعابدین

۲۵ اسفند ۱۳۹۹

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای روح‌الله پورعابدین، مقطع دکتری، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش قرآن و متون اسلامی دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۲۰ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید.

موضوع رساله: تحلیل دلالی روایات تفسیری امام هادی علیه‌السلام و مؤیدات قرآنی و روایی آن.
استاد راهنما: حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر مؤدب.
استاد مشاور: حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر محمدحسن زمانی.
اساتید داور: حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر علی نصیری، حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر عبدالهادی مسعودی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر علی راد.

جلسه دفاع، پس از قرائت چند آیه از کلام‌الله مجید و اعلام برنامه توسط استاد محترم راهنما شروع و سپس دانشجو به ارائه گزارشی از رساله و انجام اصلاحات درخواستی اساتید محترم داوران در جلسه پیش‌دفاع پرداخت.
در ادامه داوران محترم به نقد رساله پرداخته و نظرات خودشان را مطرح نمودند و بعد دانشجو و اساتید محترم راهنما و مشاور به نقد داوران پاسخ داده و یا برخی را پذیرفتند تا اصلاح شود. سپس اساتید به جهت ارزشیابی رساله به شور نشسته و نمره را مشخص نمودند. به بعد از آن صورتجلسه توسط استاد محترم راهنما قرائت و در آخر سوگندنامه توسط دانشجو خوانده شد.

 

چکیده رساله
با توجه به اهمیت روایات تفسیری و بر پایه گردآوری روایات امام هادی علیه‌السلام در این عرصه، به بررسی آماری آنها بر حسب تحلیل دلالی و تفکیک موضوعی اقدام شد.
پژوهش کاربردی و کیفی حاضر با روش توصیفی ـ آماری به طبقه‌بندی و گونه‌شناسی موضوعی روایات تفسیری آن حضرت، با استفاده از منابع کتابخانه‌ای مکتوب و الکترونیکی، مبادرت کرده است.
نتایج حاصله از پژوهش نشان می‌دهد که امام هادی علیه‌السلام در شناسایی مقاصد و مصادیق و لایه‌های درونی این رهنمودهای آسمانی، بیانات ارزشمندی در عرصه علوم اسلامی؛ مباحث اعتقادی (توحید، عدل، نبوّت، امامت و معاد)، اخلاقی (فردی و اجتماعی)، فقهی (عبادات، معاملات، حدود و قضا) و در عرصه علوم انسانی؛ (قصص انبیای اولواالعزم و غیر اولواالعزم و قصص اولیای الهی و صلحاء علیه‌السلام) دارند که عمل به این آموزه‌ها، ضامن رشد فردی و اجتماعی و سعادت و سلامت دین، دنیا و آخرت ما خواهد بود. در این پژوهش، ۷۳ روایت از امام هادی علیه‌السلام یافتیم که می‌توان آنها را تفسیری نامید. این روایات به دست آمده را معنایابی نمودیم که بیشترین بسامد متعلّق به علوم اسلامی با ۶۵ روایت و در رتبه دوم، علوم انسانی با ۸ روایت است. که هر یک از این روایات به مؤیّد خاصّ «قرآنی و روایی» تأیید یا تقویت شده است.

 

واژگان کلیدی
امام هادی علیه‌السلام، روایات تفسیری، تحلیل دلالی، مؤیّدات قرآنی و روایی، علوم اسلامی، علوم انسانی.

منبع خبر: واحد امور پایان نامه ها