گزارش جلسه دفاع رساله جناب آقای سیدمحمدحسن میرمحمدیان

گزارش جلسه دفاع رساله جناب آقای سیدمحمدحسن میرمحمدیان

۵ بهمن ۱۴۰۰

گزارش جلسه دفاع رساله جناب آقای سیدمحمدحسن میرمحمدیان

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای سیدمحمدحسن میرمحمدیان، مقطع دکتری، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش اخلاق اسلامی شنبه ۰۲ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۱۳ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید

موضوع رساله: الگوی آموزش اخلاق به کودکان بر اساس معیارهای اسلامی (مطالعه موردی احترام).

اساتید راهنما: جناب آقای دکتر محمد جواد فلاح و جناب آقای دکتر رضا معصومی راد

استاد مشاور: جناب آقای دکتر سیدعلی حسینی زاده

اساتید داور: حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین رکن الدینی، حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد داودی، حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی همت بناری.

جلسه دفاع، پس از قرائت چند آیه از کلام الله مجید و اعلام برنامه توسط استاد محترم راهنما شروع و سپس دانشجو به ارائه گزارشی از رساله و انجام اصلاحات درخواستی اساتید محترم داوران در جلسه پیش‌دفاع پرداخت.

در ادامه داوران محترم به نقد رساله پرداخته و نظرات خودشان را مطرح نمودند و بعد دانشجو و اساتید محترم راهنما و مشاور به نقد داوران پاسخ داده و یا برخی را پذیرفتند تا اصلاح شود. سپس اساتید به جهت ارزشیابی رساله به شور نشسته و نمره را مشخص نمودند. به بعد از آن صورتجلسه توسط استاد محترم راهنما قرائت و در آخر سوگندنامه توسط دانشجو خوانده شد.

چکیده رساله
امروزه آموزش به کودکان و ارتقای مهارت‌های فردی و اجتماعی آنان به عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف جوامع مورد اهتمام صاحب‌نظران علمی است. یکی از عرصه‌های آموزشی که مورد توجه قرارگرفته، آموزش اخلاق به خصوص در دوران کودکی است که غفلت از آن در این دوران، صدمات جبران‌ناپذیری را به بار خواهد آورد. هدف از این پژوهش، ارائه الگوی آموزش اخلاق برای کودکان بر اساس آموزه‌های اخلاق اسلامی است که با تأکید و تمرکز بر آموزش احترام مورد توجه قرار گرفته است. این رساله به روش کتابخانه‌ای ضمن استخراج آیات و روایات و دیدگاه‌های اندیشمندان اخلاقی و نیز بهرمندی از مطالعات صورت گرفته در این عرصه؛ آنها را تحلیل و بررسی نموده و به استخراج مهم‌ترین مبانی، اصول و روش‌های آموزش اخلاق برای کودکان با تأکید بر آموزه احترام خواهد پرداخت.
مهم‌ترین تمرکز این رساله بر ارائه روش‌ها و راهکارهای آموزشی است که در سه ساحت وجودی انسان ـ بینش، گرایش و رفتار ـ متمرکز شده است. نتایج این پژوهش بیان کننده تفاوت در نوع آموزش اخلاق برای کودکان بر اساس مبانی و اصول دینی است؛ زیرا آموزش‌های دینی مبتنی بر مبانی وحیانی است و منابع دینی، نگرشی خاص از جهان و انسان را ارائه می‌نمایند و رابطه معناداری میان دنیا و آخرت را تفسیر می‌کنند که جهت دهنده روش‌های آموزش است. نکته دیگر، تأثیر و تأثّر این سه ساحت شناختی، عاطفی و رفتاری در یکدیگر است که می‌توانند منجر به شکل‌گیری اخلاقیات در کودکان و نهادینه شدن آنها در کودکان گردد. این الگوی آموزشی، در نگاه کاربردی می‌تواند برای مراکز آموزشی و تربیتی مفید باشد. بر اساس این پژوهش و با توجه به سه ساحت بینش، گرایش و رفتار در انسان، الگوی آموزش اخلاق به کودکان که ناظر به روش‌های آموزشی می‌باشد به شرح ذیل است:
در روش‌های شناختی آموزش اخلاق به کودکان مواردی هم‌چون: اصلاح جهان‌بینی کودک درباره ارزش‌های اخلاقی، ایجاد شرایط معرفت در کودک با توجه به نتایج منطقی رفتار، گفتگوی هدفمند اخلاقی و تبیین معرفتی حوزه‌های عاطفی و رفتاری بر اساس معیار اخلاقی پیشنهاد می‌گردد. هم‌چنین در روش‌های عاطفی آموزش اخلاق نیز مواردی چون احترام گذاشتن به کودک در دو قالب گزاره‌های تصویری و رفتاری، ابراز محبت به کودک در دو قالب کلامی و نوشتاری، تشویق‌کردن و داستان‌گویی ارائه می‌گردد. در حوزه رفتار نیز به روش‌های گوش‌دادن به سخنان کودکان، بازی با کودک، روش بهره‌گیری از محیط مناسب، روش بهره‌مندی از گروه همسالان، روش الگوسازی عملی و روش تکرار و استمرار می‌توان اشاره نمود.

واژگان کلیدی
الگوی آموزش، آموزش اخلاق، آموزش کودکان، اخلاق کودکان، الگوی آموزش اخلاق، آموزش احترام.

منبع خبر: واحد امور پایان نامه ها