گزارش جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای سید حسن حسینی دستجردی

گزارش جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای سید حسن حسینی دستجردی

۲۵ اسفند ۱۳۹۹

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای سید حسن حسینی دستجردی، مقطع کارشناسی‌ارشد، رشته توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی گرایش مدیریت فرهنگی سه شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۸ صبح در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید.

موضوع پایان‌نامه: شناسایی ظرفیت‌های علمی فرهنگی مساجد در دانشگاه‌ها و راهکارهای بهره‌گیری از آن.
استاد راهنما: جناب آقای دکتر باقی نصرآبادی.
استاد مشاور: حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر محمدحسین شیخی.
استاد داور: حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر محمدعلی لیالی.

جلسه دفاع، پس از قرائت چند آیه از کلام‌الله مجید و اعلام برنامه توسط استاد محترم راهنما شروع و سپس دانشجو به ارائه گزارشی از پایان‌نامه پرداخت.
در ادامه داوران محترم نظراتشان را مطرح نمودند و بعد دانشجو و اساتید محترم راهنما و مشاور به دفاع از رساله پرداختند. و سپس اساتید برای نمره دانشجو به شور نشسته و بعد از آن صورتجلسه توسط استاد محترم راهنما قرائت و در آخر سوگندنامه توسط دانشجو خوانده شد.

 

چکیده پایان‌نامه
در این پژوهش با توجه به اهمیت موضوع شناخت انواع ظرفیت‌های علمی وفرهنگی مساجد و نحوه به کارگیری ان در مراکز آموزش عالی ونهادینه کردن آن در مراکز مذکور وبا توجه به هدر رفت این نقطه قدرت در مبحث عظیم آموزش و فرهنگ دو اصل مهم در مبحث آموزش هستند که به عمد یا از سر غفلت به دست فراموشی سپرده شده‌اند و با توجه به نگرانی متصدیان امر، این تحقیق بر آن است تا ظرفیت‌های علمی و فرهنگی مساجد را با عتوجه به آیات وروایات و همچنین پیشینه بسیار عالی تحقیقاتی که در این راستا صورت گرفته است را شناسایی کرده و با استفاده از روش توصیف محتوی بتواند این مهم را متذکر شود.در این تحقیق با استفاده از متن اصلی و با استفاده از لغت‌نامه‌های عربی به فارسی و رجوع به دیگر لغت‌نامه‌ها، مقالات و کتب مربوط به بحث مسجد و کتب تفسیری مختلف محتوای مفید این بحث را ارائه داده است.مؤلفه متفاوتی که در این پژوهش در مقایسه با سایر پژوهش‌ها به دست آمده است مولفه (نهادینه کردن ارزش‌ها در مراکز آموزش عالی) چرا که این اصل فراموش شده در مراکز آموزش عالی روندی است که در این مراکز پیش رو قرار داده‌اند که انحتاط آن را بهد همراه خواهد داشت.

 

واژگان کلیدی
مسجد، ظرفیت، علم، فرهنگ، آموزش عالی، ظرفیت‌های علمی، ظرفیت‌های فرهنگی.

منبع خبر: واحد امور پایان نامه ها