گزارش جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای محمدجواد ابراهیمی‌پور

گزارش جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای محمدجواد ابراهیمی‌پور

۲۹ خرداد ۱۴۰۰

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای محمدجواد ابراهیمی‌پور، مقطع کارشناسی‌ارشد، رشته توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی گرایش مدیریت فرهنگی چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۸ صبح در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید.

موضوع پایان‌نامه: راهکارهای نهادینه‌سازی ارزش‌های اسلامی در دانشگاه‌ها.
استاد راهنما: جناب آقای دکتر جعفر رحمانی.
استاد مشاور: جناب آقای دکتر علی باقی نصرآبادی.
استاد داور: حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر علی تقوی.

جلسه دفاع، پس از قرائت چند آیه از کلام‌الله مجید و اعلام برنامه توسط استاد محترم راهنما شروع و سپس دانشجو به ارائه گزارشی از پایان‌نامه پرداخت.
در ادامه داوران محترم نظراتشان را مطرح نمودند و بعد دانشجو و اساتید محترم راهنما و مشاور به دفاع از رساله پرداختند. و سپس اساتید برای نمره دانشجو به شور نشسته و بعد از آن صورتجلسه توسط استاد محترم راهنما قرائت و در آخر سوگندنامه توسط دانشجو خوانده شد.

 

چکیده پایان‌نامه
در این پژوهش با توجه به اهمیت موضوع راهکار‌های نهادینه‌سازی ارزش‌های اسلامی در دانشگاه‌ها پرداخته شده است که در دانشگاه‌ها چه کار‌هایی را باید نهادینه کرد که هم دانشحویان و هم اساتید بتوانند بهترین استفاده را از این نهاد فرهنگی داشته باشند و در آینده هم بتوانند بهترین خدمت را به جامعه خود داشته باشند که فقط عمر خود را تباه نکنند.
این پژوهش با استفاده از روش تحلیل توصیفی توانسته است نهادینه‌سازی ارزش‌ها را در سه عامل قرار دهد:
عامل اول: عوامل زمینه‌ای می‌باشد که در ذیل این عامل به بررسی عواملی چون کسب دانش و برابری و مواسات و امید و ایجاد نشاط و انگیزه و ساده‌زیستی پرداخته‌ایم.
عامل دوم: عوامل ساختاری می‌باشند که در این عامل به حمایت مدیریتی و سیستم تشویق و ابتکار فردی و تحمل سلایق دیگران و انسجام و وحدت و هویت بخشی پرداخته‌ایم.
عامل سوم: عوامل رفتاری هستند که در این عامل هم به ایجاد بازخورد مؤثر و برنامه‌ریزی صحیح و ارزشیابی و ارتباطات فراسازمانی پرداخته‌ایم و هر کدام از این عوامل را جداگانه مورد بررسی قرار داده‌ایم و به نقد و بررسی دانشگاه و نقش آن در رشد و تعالی دانشجویان را بحث کرده‌ایم.

 

واژگان کلیدی
نهادینه‌سازی، ارزش‌ها، منبع ارزش‌ها، ماهیت ارزش‌های اجتماعی.

منبع خبر: واحد امور پایان نامه ها