گزارش جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای عقیل مصطفوی مجد

گزارش جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای عقیل مصطفوی مجد

۲ تیر ۱۴۰۰

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای عقیل مصطفوی‌مجد، مقطع کارشناسی‌ارشد، رشته توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی گرایش مشاوره یکشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۸ صبح در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید.

موضوع پایان‌نامه: مؤلفه‌های جذابیت در شبکه‌های اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی و تحلیل روان‌شناختی آن.
استاد راهنما: حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین دکتر علی ابوترابی.
استاد مشاور: حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین محمد کهوند.
استاد داور: حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر محمدرضا جهانگیرزاده.

جلسه دفاع، پس از قرائت چند آیه از کلام‌الله مجید و اعلام برنامه توسط استاد محترم راهنما شروع و سپس دانشجو به ارائه گزارشی از پایان‌نامه پرداخت.
در ادامه داوران محترم نظراتشان را مطرح نمودند و بعد دانشجو و اساتید محترم راهنما و مشاور به دفاع از رساله پرداختند. و سپس اساتید برای نمره دانشجو به شور نشسته و بعد از آن صورتجلسه توسط استاد محترم راهنما قرائت و در آخر سوگندنامه توسط دانشجو خوانده شد.

 

چکیده پایان‌نامه
باتوجه به گستره و نفوذ شبکه‌های اجتماعی در میان مردم و اهمیت استقبال کاربران از محتواهای شبکه اجتماعی از یک طرف و از طرفی وجود مؤلفه‌های سالم و ناسالم جذابیت، این پژوهش با هدف بررسی و کشف مؤلفه‌های جذابیت با نگرش به منابع اسلامی و تحلیل روان‌شناختی جذابیت آن مؤلفه‌ها انجام گرفت.
روش پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی بوده است که در ابتدا به توصیف مؤلفه‌های ساختاری جذابیت از سه جهت؛ نرم‌افزار شبکه اجتماعی، مدیر و اداره‌کننده محتوا و ارتباط و با تعامل با کاربران در شبکه اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی پرداخته شد.
باتوجه به یافته‌های پژوهش، مؤلفه‌های ساختاری جذابیت از جهت نرم افزار شبکه‌های اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی شامل؛ زیبایی بصری، امنیت، سلامت محیط، کاربری آسان و سریع، کثرت کاربر، خدمات ارتباطی پایدار، خدمات کسب و کار، خدمات رایگان، خدمات چندزبانه و خدمات چندرسانه‌ای است.
مؤلفه‌های ساختاری جذابیت از جهت مدیر و اداره‌کننده محتوا نیز شامل؛ ویژگی‌های ظاهری، شهرت، تخصص و مقام است. همچنین از جهت ارتباط با کاربران شبکه‌های اجتماعی شامل؛ صفات اخلاقی و رفتاری مثبت و مشابهت می‌شود.
اما مؤلفه‌های محتوایی جذابیت در شبکه‌های اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی با توجه به یافته‌های پژوهش از سه جهت مورد بررسی قرار می‌گیرد. ازجمله: ۱. موضوع ۲. محتوا ۳. تیتر و هریک از این جهات حاوی زیر مؤلفه‌های جذابی است که در تحقیق بدان پرداخته شده است.
از مجموع نظریه‌های موجود در تحلیل روان‌شناختی جذابیت، این طور برمی‌آید که هرکدام از تئوری‌های موجود، بخشی از واقعیت را بیان می‌کنند، ولی به نظر می‌رسد که نظریه انگیزش نقش بیشتری را در تجاذب اجتماعی کاربران به شبکه‌های اجتماعی و محتواهای آن ایفا می‌کند.

 

واژگان کلیدی
‌شبکه‌ اجتماعی، مؤلفه‌های جذابیت، جذابیت، فضای مجازی، تحلیل روان‌شناختی.

منبع خبر: واحد امور پایان نامه ها