گزارش جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای مصطفی زارع

گزارش جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای مصطفی زارع

۲۱ مهر ۱۴۰۰

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای مصطفی زارع، مقطع کارشناسی‌ارشد، رشته توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی گرایش مدیریت فرهنگی سه شنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۶ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید.
موضوع پایان‌نامه: تبیین شاخص‌های فرهنگی مدیریت مسجد تراز انقلاب اسلامی.
استاد راهنما: جناب آقای دکتر غلامرضا ویسی.
استاد مشاور: حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر ابروش.
استاد داور: جناب آقای دکتر جعفری‌نژاد.
جلسه دفاع، پس از قرائت چند آیه از کلام‌الله مجید و اعلام برنامه توسط استاد محترم راهنما شروع و سپس دانشجو به ارائه گزارشی از پایان‌نامه پرداخت.
در ادامه داوران محترم نظراتشان را مطرح نمودند و بعد دانشجو و اساتید محترم راهنما و مشاور به دفاع از پایان‌نامه پرداختند. و سپس اساتید برای نمره دانشجو به شور نشسته و بعد از آن صورتجلسه توسط استاد محترم راهنما قرائت و در آخر سوگندنامه توسط دانشجو خوانده شد.

 

چکیده پایان‌نامه
مسجد از مهمترین نهادهای جامعه اسلامی با کارکردی جامع و چند منظوره به شمار می‌آید و همواره در طول تاریخ اسلام نقش بنیادین و محوری در شکل‌گیری تمدن اسلامی و پیشرفت جامعه ایفا نموده است.
در مقابل به برکت انقلاب اسلامی، مساجد نیز جایگاه اصلی خود را باز یافتند و فعالیت و نقش آنها در مسیر صحیح توسعه یافت. که البته این مهم با هدایت رهبران و نظریه پردازان انقلاب اسلامی و تبیین ویژگی‌های مسجد طراز اسلامی بر مبنای آیات مبارک قرآن کریم و روایات ائمه معصومین، در طول سالیان پر برکت انقلاب اسلامی صورت گرفت.
پر واضح است که دستیابی به تمدن نوین اسلامی و اعتلاء معنوی و مادی جامعه بر اساس آموزه‌های اسلام ناب، به جز از مسیر مسجد و با تکیه بر کارکردها و ظرفیت‌های عظیم آن میسور نخواهد بود.
نگارش حاضر از روش کیفی توصیفی تحلیلی استفاده کرده است. در این پایان‌نامه ما با استفاده از مدل مفهومی و با مراجعه به کتابخانه و دو سایت معتبر مقام معظم رهبری اطلاعات اولیه جمع‌آوری کرده و بر اساس داده‌ها به تجزیه و تحلیل اطلاعات یافت شده پرداخته و به نتیجه نهایی رسیدیم.
لذا بر آن شدیم تا با گردآوری و احصاء شاخص‌های فرهنگی برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت و رهبری و کنترل مدیریت مسجد به طراحی و تبیین مدیریت فرهنگی مسجد تراز انقلاب اسلامی دست یابیم.
برخی از آنها به اختصار عبارتند: شاخص‌های برنامه‌ریزی مانند: مشورت، خلاقیت، عدم موازی کاری، تعهد به برنامه‌ریزی شاخص‌های سازماندهی مانند: انتخاب و گزینش با آزمایش و شایسته‌سالاری، ساختار چابک و کارآمد، انعطاف در ساختار تشکیلات شاخص‌های هدایت و رهبری مانند: قاطعیت، سعه‌صدر، عدالت اجتماعی، روحیه عفو و گذشت و شاخص‌های کنترل مانند: اشراف میدانی، نظارت همگانی، خودکنترلی، امانتداری و… است.

 

واژگان کلیدی
مدیریت، فرهنگ، مسجد، مدیریت فرهنگی، انقلاب اسلامی.

منبع خبر: واحد امور پایان نامه ها