گزارش جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای احمد توحیدلو

گزارش جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای احمد توحیدلو

۱۴ آذر ۱۳۹۸

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای احمد توحیدلو، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش انقلاب اسلامی دوشنبه ۲۵/شهریور/۹۸ ساعت ۱۲:۱۵ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید.

موضوع پایان نامه: حوزه انقلابی، آسیب ها و راهکارها از دیدگاه امام خمینی و مقام معظم رهبری.

استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین دکتر ارجینی.

استاد مشاور: جناب آقای دکتر یعقوب توکلی

اساتید/استاد داور: حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمید احمدی.

جلسه دفاع، پس از قرائت چند آیه از کلام الله مجید و اعلام برنامه توسط استاد محترم راهنما شروع و سپس دانشجو به ارائه گزارشی از پایان نامه خود پرداخت.

در ادامه داوران/داور محترم نظرات خودشان را مطرح نمودند و بعد دانشجو و اساتید محترم راهنما و مشاور به دفاع از پایان نامه پرداختند. و سپس اساتید برای نمره دانشجو به مشورت پرداخته و بعد از آن صورتجلسه توسط استاد محترم راهنما قرائت شد.

چکیده
حوزه علمیّه با تاریخی بیش از هزار سال به عنوان یک نهاد دینی و متولی امر دین به حساب می‌آید. نهادی که همواره دشمن ظالمان و یاور مظلومان و مستضعفان شناخته می‌شود.
گرچه حوزه و روحانیت در ابتدا سازمان یافته نبود و لکن هر چه از عمر بابرکت خود را سپری کرد سازمان یافته‌تر شد و در این صده اخیر منسجم‌تر گردید. حوزه‌‌ای که در قم مرحوم آقای حائری بنا کرد هر چند در ابتدا بدنبال تثبیت خود و بدور از ورود در مسائل سیاسی برآمد و لکن رفته رفته و با ظهور امام راحل بخش مهمی از آن به سمت اسلام سیاسی وانقلابی گری حرکت کرد و سرانجام منجر به پیروزی نهضت گردید و نظام اسلامی شکل گرفت.
با شکل گیری نظام اسلامی کارکردها و مسئولیت‌های حوزه و روحانیت گسترده‌تر شد. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که حوزه و روحانیتی که با روحیه انقلابی در ایجاد انقلاب نقش محوری ایفا کرده است برای انقلابی بودن و ماندن خود نیازمند چه شاخصه‌های می‌باشد؟ با جستجو در بیانات امام و رهبری در بعد علمی نیازمند شاخصه‌های همچون؛ فهم، تبین و دفاع از دین، عقل و اجتهاد محوری، تحول خواه و تحول پذیر وآینده نگری می‌باشد. در بعد اخلاقی نیز تهذیب و اخلاق مداری از شاخصه‌های مهم حوزه انقلابی محسوب می‌شود. جداناپذیری دین از سیاست، حمایت و پشتیبانی از نظام اسلامی، نظارت و هدایت نظام و مستقل بودن از دولت‌ها نیز جزء شاخصه‌های سیاسی حوزه انقلابی می‌باشد. سوال بعدی که مطرح می‌شود این است که حوزه برای اینکه در مسیر انقلاب و در تراز انقلاب قرار داشته باشد در حال حاضر چه آسیب‌های دارد و یا در آینده ممکن است گرفتار چه آسیب‌های شود؟ با تتبع در کلمات امام و رهبری آسیب‌های در دو بخش درونی و بیرونی طرح می‌شود. عدم برنامه ریزی برای تهذیب طلاب، کمبود دروس اخلاق و گسترش اختلافات از آسیب‌های اخلاقی درونی حوزه می‌باشد. آسیب‌های بیرونی نیز عبارت‌اند از؛ دنیا گرائی، رویگردانی از مستضعفین، قدرت طلبی و افراط گرائی رفتاری. و در آخر عدم نگاه جامع به دین، عدم پشتیبانی و حمایت از نظام، گسترش تفکر انقلاب زدا، وجود اختلاف و دودستگی، وابستگی به دولت‌ها و غفلت از دشمن بعنوان آسیب‌های سیاسی حوزه انقلابی محسوب می‌شود. اما راهکارهایی که برای برون رفت از این آسیب‌ها در سه بُعد علمی، اخلاقی و سیاسی می‌توان پیدا کرد. راهکارهای علمی عبارتند از؛ تقویت بنیه علمی حوزه، توجه به علوم دیگر حوزوی در کنار توجه به فقه و اصول، تحقق مسیر آزاد اندیشی و تقویت روحیه تحول گرا. راهکارهای اخلاقی حوزه انقلابی در بخش درون صنفی، مربوط به مسئولین؛ ضرورت سیاست گذاری و برنامه ریزی در جهت تهذیب طلاب، برگزاری منظم و هدف دار جلسات اخلاق، بیان شرح حال بزرگان در غالب تکثیر کتاب و جزوه. اماآنچه مربوط به خود طلاب می‌شود؛ داشتن خلوص نیت در امر تحصیل و تهذیب نفس، بی اعتنائی به دنیا و اهتمام به عبادت. اما اخلاق بیرون صنفی روحانیت؛ مردم داری و پرهیز از اختلاف می‌باشد.
اما راهکارهای مقابله با آسیب‌های سیاسی حوزه انقلابی عبارتند از: تقویت باور طلاب به اسلام سیاسی از طریق ریشه دار کردن تفکر وحدت دین و سیاست و مصونیت بخشی فکری به آن‌ها، اهتمام به حفظ و تقویت روحیه انقلابی در حوزه از طریق شاخص قرار دادن امام و خط امام، جهت دهی طلاب به سمت اهداف اسلام و انقلاب، حراست از گرایش‌های انقلابی، مقابله با انقلاب زدائی در حوزه و بزرگداشت ارزش‌های اسلامی و انقلابی در حوزه، پاسخگوئی به نیازهای نظام اسلامی، ایجاد بستر مناسب برای تحقق وحدت ملی و اسلامی، بستر سازی برای تحقق تمدن اسلامی، حساسیت در برابر نقشه‌های دشمن.

واژگان کلیدی
حوزه علمیّه، روحانیت، انقلاب، انقلاب اسلامی، حوزه انقلابی.

منبع خبر: واحد امور پایان نامه ها