گزارش جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای سید احمد شاهمیری سرو

گزارش جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای سید احمد شاهمیری سرو

۲۶ اسفند ۱۳۹۷

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای سید احمد شاهمیری سرو، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش اخلاق اسلامی پنج شنبه ۲۳/۱۲/۱۳۹۷ ساعت ۸:۳۰ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید

موضوع پایان نامه جناب آقای سید احمد شاهمیری سرو: راهکارهای نهادینه سازی اصول بنیادین اخلاق سیاسی در جامعه توسط ائمه جمعه.

استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین دکتر رهدار.

استاد مشاور: جناب آقای دکتر مجتبی فیضی

اساتید/استاد داور: جناب آقای دکتر سیاه پوش.

جلسه دفاع، پس از قرائت چند آیه از کلام الله مجید و اعلام برنامه توسط استاد محترم راهنما شروع و سپس دانشجو به ارائه گزارشی از پایان نامه خود پرداخت.

در ادامه داوران/داور محترم نظرات خودشان را مطرح نمودند و بعد دانشجو و اساتید محترم راهنما و مشاور به دفاع از پایان نامه پرداختند. و سپس اساتید برای نمره دانشجو به مشورت پرداخته و بعد از آن صورت‌جلسه توسط استاد محترم راهنما قرائت شد.

چکیده
اخلاق سیاسی، مقوله مهم و اساسی در حوزه سیاست ورزی است که مناسبات بین حکومت، جامعه و دین را روشن می‌کند و می‌توان آن را در دو حوزه نظری و عملی بررسی نمود که در جنبه نظری به بررسی قوانین حاکم بر جامعه و در باب عملی نیز به معرفی الگویی عملی در این زمینه پرداخته می‌شود.
در این میان وجود یک نهاد مستقل مانند امامت جمعه که وظیفه ارائه هر دو حوزه (عملی و نظری) را داشته باشد حائز اهمیت فراوان است؛ زیرا از طرفی می‌توان آن را نهادی مردمی دانست که همیشه در دسترس مردم و جوابگوی مطالبات آنهاست و از طرفی نیز با دستگاه‌های مختلف اداری و سیاسی در ارتباط است.
با توجه به بیان دیدگاه‌ها در نسبت میان اخلاق و سیاست، لازم است اصالت اخلاق و تبعیت سیاست از آن در تصمیمات اجتماعی و سیاسی مورد ملاحظه قرار گرفته و حاکمیت ارزش‌ها و مبانی اخلاق اسلامی در قالب اخلاق سیاسی به عنوان معیار و پشتوانه رفتار حاکمان سیاسی و خصوصاً ائمه جمعه مورد توجه واقع شود زیرا امام جمعه به دلیل شخصیت روحانی و مردمی از یک سو، و جایگاه سیاسی ـ امامت جمعه ـ از سوی دیگر، حلقه وصل بین نظام اسلامی و مردم است.
از این جهت، پژوهش حاضر در پنج فصل به بررسی راههای نهادینه کردن اخلاق سیاسی در جامعه توسط ائمه جمعه پرداخته که در فصل اول اهمیت و جایگاه این موضوع بیان شده و در فصل دوم رابطه اخلاق و سیاست از منظر صاحب نظران بحث شده و در فصل سوم نقش نهاد امامت جمعه در تبیین این موضوع مورد بررسی قرار گرفته و پس از بیان راهکارهای نظری تحقق اخلاق سیاسی توسط نهاد امامت جمعه در فصل چهارم، درنهایت در فصل پنجم راهکارهای عملی برای این موضوع ارائه شده‌اند. در پایان نیز به این نتیجه رسیده است که اخلاق و سیاست دو موضوع در هم تنیده‌اند که می‌توان با پیوند عملی آنها اهداف، ابزار روش تحقیق، نتایج و یافته‌ها توسط نهاد امامت جمعه که نمادی از تحقق اخلاق سیاسی است آن را در جامعه اسلامی نهادینه نمود. بنابراین هدف این تحقیق دفاع از کارآمدی اخلاق اسلامی برای مدیریت عرصه سیاسی، ارائه راهکارهای عملیاتی به ائمه جمعه جهت بسط اخلاق سیاسی در جامعه و تسهیل فرایند جامعه پذیری سیاسی توسط شهروندان مسلمان است و پرسش اصلی آن عبارت است: «راهکارهای نهادینه سازی اخلاق سیاسی در جامعه توسط ائمه جمعه کدامست؟» که با روش، توصیفی تحلیلی و از ابزار کتابخانه، نرم افزارهای تحقیقاتی و فضای مجازی جهت گردآوری اطلاعات استفاده شده و به جواب این سوال پرداخته است.

واژگان کلیدی
اخلاق، سیاست، نماز جمعه، امام جمعه، اخلاق سیاسی.

منبع خبر: واحد امور پایان نامه ها