گزارش جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای محمد علی پور یگانه

گزارش جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای محمد علی پور یگانه

۱۷ دی ۱۳۹۸

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای محمد علی پور یگانه، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش مبانی نظری اسلام پنجشنبه ۱۲/دی/۹۸ ساعت ۱۲:۳۰ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید

موضوع پایان نامه: تبیین و بررسی تاثیر شیاطین انسی و جنی در کسب معرفت دینی و راه مقابله با آن در آموزه های اسلامی با تاکید بر آراء علامه طباطبایی.

استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن پناهی آزاد.

استاد مشاور: جناب آقای دکتر شه گلی

اساتید/استاد داور: جناب آقای دکتر رجبی.

جلسه دفاع، پس از قرائت چند آیه از کلام الله مجید و اعلام برنامه توسط استاد محترم راهنما شروع و سپس دانشجو به ارائه گزارشی از پایان نامه خود پرداخت.

در ادامه داوران/داور محترم نظرات خودشان را مطرح نمودند و بعد دانشجو و اساتید محترم راهنما و مشاور به دفاع از پایان نامه پرداختند. و سپس اساتید برای نمره دانشجو به مشورت پرداخته و بعد از آن صورتجلسه توسط استاد محترم راهنما قرائت شد.

چکیده
بر اساس آموزه‌های دین اسلام رسیدن به معرفت صحیح موجب رستگاری و سعادت انسان در دنیا و آخرت می‌شود. معرفتی که فرد از دین پیدا می‌کند، در مواجهه با عواملی دستخوش تغییر قرار می‌گیرد. یکی از عوامل منفی موثر بر معرفت دینی، شیاطین انسی و جنی می‌باشند. عوامل تأثیرگذار منفی، معرفت دینی را یا منحرف و یا زایل می‌کنند و گاه مانع حصول آن می‌شوند. در تحقیق حاضر، ابتدا آیات مرتبط استخراج و طبقه‌بندی شده‌اند و سپس تفسیر و توضیح آیات، در آثار علامه طباطبایی و دیگر مفسران شاخص، مورد بررسی قرار گرفته است. علامه طباطبایی بر اساس آموزه‌های قرآنی معتقد است که شیاطین ولایت در تدبیر نسبت به انسان ندارند بلکه صرفاً ولایت در اطاعت دارند و تنها دعوت می‌کنند و این شخص است که با پذیرفتن و اطاعت از وی از راه حق منحرف شده و معرفت دینی خود را خدشه دار می‌کند. در نظر ایشان شیاطین با استفاده از عواملی همچون غفلت و تخویف و جمود و تعطیل عقل، مانع کسب معرفت دینی می‌شوند و همچنین با عواملی چون آرایش پندار و خلط وحی حق الهی وتفسیر به رأی، موجب انحراف معرفت دینی شده و نهایتا با مواردی چون سوگند به دروغ، انسلاخ از آیات خدا و تردید در واجبات الهی، موجب زوال معرفت دینی بشر، می‌شوند. این پژوهش، راه مقابله با شیاطین را از دو منظر معرفتی و رفتاری، مورد بررسی قرار داده است؛ از جمله راه‌های معرفتی می‌توان به کاربست عقل و منطق در کسب معرفت دینی و ارزیابی معرفت دینی با استفاده از معیارهای معرفت دینی، اشاره کرد. همچنین از راه‌های عملی، می‌توان مواردی همچون تمیز وسوسه از الهام، پناه بردن و توکل به خداوند و خلوص شکر برای خدا را، معرفی نمود.

واژگان کلیدی
شیاطین انسی و جنی، ابلیس، معرفت دینی، شناخت، راه مقابله، علامه طباطبایی.

منبع خبر: واحد امور پایان نامه ها