گزارش جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای محسن ترابی فر

گزارش جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای محسن ترابی فر

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای محسن ترابی فر، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش اخلاق اسلامی دوشنبه ۲۷/اسفند/۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۴۵ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید

موضوع پایان نامه جناب آقای محسن ترابی فر: چیستی، معیار و مصادیق وفاداری در روابط زوجین.

استاد راهنما: جناب آقای دکتر محمد جواد فلاح.

استاد مشاور: حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی هادی

اساتید/استاد داور: جناب آقای دکتر فدایی .

جلسه دفاع، پس از قرائت چند آیه از کلام الله مجید و اعلام برنامه توسط استاد محترم راهنما شروع و سپس دانشجو به ارائه گزارشی از پایان نامه خود پرداخت.

در ادامه داوران/داور محترم نظرات خودشان را مطرح نمودند و بعد دانشجو و اساتید محترم راهنما و مشاور به دفاع از پایان نامه پرداختند. و سپس اساتید برای نمره دانشجو به مشورت پرداخته و بعد از آن صورتجلسه توسط استاد محترم راهنما قرائت شد.

چکیده
خانواده مهمترین نهاد اجتماعی است که قوام دهنده جامعه بشری می‌باشد. اگر در جامعه‌ای نهاد خانواده سامان پیدا کند آن جامعه نیز سامان می‌یابد. واگر خانواده رو به زوال رود آن جامعه نیز محکوم به زوال است. یکی از مسائل مهم جهت سامان یافتن خانواده‌ها وجود ارتباط سالم و سازنده بین زوجین می‌باشد. این ارتباط سالم شکل نمی‌گیرد مگر در پرتو رعایت کامل اخلاق خانوادگی. یکی از مضامین مهم اخلاق خانوادگی وفاداری بین زوجین است. وفاداری زوجین یعنی حفظ و پایبندی به تعهداتی که زوجین هنگام عقد ازدواج به آن متعهد می‌شوند و این تعهدات شامل می‌شود هم تعهدات صریح و کتبی را و هم تعهدات ضمنی و هم تعهدات موجود در ذهن را که بر اساس آن عقد ازدواج بسته می‌شود. اما در عرصه عمل به تعهدات نیاز به معیار و شاخصی داریم که درستی تعهدات و ارزش اخلاقی وفاداری در عمل به آن تعهدات را بسنجیم. این معیار طبق آموزه‌های اسلامی عبارت است از: عقلانی بودن آن وفاداری، در راستای قرب الهی بودن وفاداری و مطابقت داشتن آن وفاداری با دستورات شرعی و قوانین عرفی. با در دست داشتن این معیار می‌توان مصادیق وفاداری اخلاقی در روابط زوجین را به درستی تشخیص داد. بعضی از مهمترین مصادیق عبارتند از: خوش گمانی و حسن ظن همسران به یکدیگر، تمرکز ذهن وفکر به حل تعارضات زناشویی هنگام بروز مشکل، پایبندی به حفظ مرزهای عقیدتی و رشد معنوی خانواده، وفاداری در عشق و محبت و ابراز احساسات بهم، بخشش و گذشت از خطای یکدیگر، صبر بر سوء خلق همسر، تعهد شوهر در پرداخت حقوق مالی زن، وفاداری زن به حفظ اموال شوهر در غیاب او، وفاداری زوجین به حفظ اسرار هم، وفاداری زن در اطاعت از همسر و وفاداری زوجین نسبت به فرزند آوری.

واژگان کلیدی
وفاداری، تعهد، معیار، مصادیق، روابط زوجین.

منبع خبر: واحد امور پایان نامه ها