گزارش جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم معصومه کلیوند سیف اللهی

گزارش جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم معصومه کلیوند سیف اللهی

۱۰ مهر ۱۳۹۸

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم معصومه کلیوند سیف اللهی، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش مبانی نظری اسلام شنبه ۳۰/شهریور/۹۸ ساعت ۱۸ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید

موضوع پایان نامه: بررسی انتقادی مبانی معرفت شناختی و انسان شناختی اشتغال زنان در غرب با تاکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری.

استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین دکتر پناهی آزاد.

استاد مشاور: حجت الاسلام و المسلمین دکتر نبویان

اساتید/استاد داور: حجت الاسلام و المسلمین دکتر غفاری قره باغی.

جلسه دفاع، پس از قرائت چند آیه از کلام الله مجید و اعلام برنامه توسط استاد محترم راهنما شروع و سپس دانشجو به ارائه گزارشی از پایان نامه خود پرداخت.

در ادامه داوران/داور محترم نظرات خودشان را مطرح نمودند و بعد دانشجو و اساتید محترم راهنما و مشاور به دفاع از پایان نامه پرداختند. و سپس اساتید برای نمره دانشجو به مشورت پرداخته و بعد از آن صورتجلسه توسط استاد محترم راهنما قرائت شد.

چکیده
امروزه عمده مکاتب غربی مدعی ضرورت تامین حقوق زنان، حق اشتغال و کسب درآمد و نقش اجتماعی زن را مورد اهتمام قرار داده و گاه تا حدی به این امر اصالت داده‌اند که ابعاد مهم‌تر دیگر وجودی زن مانند مادری و تربیت فرزند و… در محاق قرار گرفته است. پرسش اصلی این پژوهش این است که طرفداران غربی اشتغال زنان بر چه مبنایی از این امر حمایت می‌کنند و این نوع مبانی از دیدگاه امام خامنه‌ای دارای چه نقدهایی است. بنابر ضرورت رعایت تناسب تحقیق و رشته تحصیلی، از میان مبانی مختلف، مبانی معرفت‌شناختی (راسیونالیسم و سوبژکتیویسم) و مبانی انسان‌شناختی (اومانیسم و ایندیوجوالیسم) انتخاب و پس از بیان آنها در نگاه غربیان نسبت به اشتغال زنان، نقدهای مبنایی این دیدگاه‌ها از متن سخنان رهبر معظم انقلاب و برخی از منابع فرهنگ اسلامی به روش علی و توصیفی از نوع تحلیل محتوا جمع‌آوری و ارائه شد. راسیونالیسم غربی عقل بشر را به عقل انسان دنیوی فروکاسته و ارزش هر چیزی را هماهنگی با این عقل می‌داند؛ حال آن که عقل در اندیشه اسلامی عطیه‌ای الاهی و نیازمند به نور وحی است. سوبژکتیویسم نیز با محور قراردادن انسان در هستی و شناسایی آن، حقایق مستقل از انسان را انکار می‌کند اما این نوع تفکر جز به سفسطه‌گرایی و پوچ‌انگاری منتهی نمی‌شود. اومانیسم هم یک مبنای کلی برای اندیشه‌های دنیاگرا و انسان محور بوده و اصالت همه حقایق را به تأیید انسان مادی و دنیوی گره زده است در صورتی که انسان مجموعه‌ای از نیازها و وابستگی‌ها است و این امر را با وجدان خود می‌یابد. فردگرایی نیز می‌کوشد اصالت ادعایی اومانیسم را با نسخه انحصار حقایق و راهیابی به سعادت در دامنه حیات هرشخص به طور مستقل بازنمایی کند؛ اما این نوع تفکر نیز هنوز توان اثبات ادعاهای خود را نیافته و همچنان با تنگنای هدف و فلسفه هستی انسان دست به گریبان است. به طور کلی هرکدام از این مبانی علاوه بر تضادها و تناقض‌های درونی، با دیدگاه اسلام مغایرت و فاصله داشته و با توجه به دیدگاه امام خامنه‌ای (حفظه الله) قابل نقد هستند.

واژگان کلیدی
مبانی معرفت‌شناختی، مبانی انسان‌شناختی، اشتغال زنان، راسیونالیسم، سوبژکتیسویسم، ایندیوجوالیسم، اومانیسم.

منبع خبر: واحد امور پایان نامه ها