گزارش جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم مریم مظفری

گزارش جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم مریم مظفری

۱۴ آذر ۱۳۹۸

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم مریم مظفری، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش اخلاق اسلامی دوشنبه ۱۱/آذر/۹۸ ساعت ۱۸ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید

موضوع پایان نامه: رابطه عقل و قلب و تاثیر آن بر رفتارهای اخلاقی بر اساس آموزه های قرآن.

استاد راهنما: جناب آقای دکتر محمد جواد فلاح.

استاد مشاور: جناب آقای دکتر ابوذر رجبی

اساتید/استاد داور: حجت الاسلام و المسلمین دکتر ابوالقاسم زاده.

جلسه دفاع، پس از قرائت چند آیه از کلام الله مجید و اعلام برنامه توسط استاد محترم راهنما شروع و سپس دانشجو به ارائه گزارشی از پایان نامه خود پرداخت.

در ادامه داوران/داور محترم نظرات خودشان را مطرح نمودند و بعد دانشجو و اساتید محترم راهنما و مشاور به دفاع از پایان نامه پرداختند. و سپس اساتید برای نمره دانشجو به مشورت پرداخته و بعد از آن صورتجلسه توسط استاد محترم راهنما قرائت شد.

چکیده
این تحقیق به بررسی ارتباط عقل و قلب با همدیگر و در پی آن، تأثیرات این ارتباط تعاملی بر اخلاق می‌پردازد، از تعامل صحیح عقل و قلب، فضایل اخلاقی در حیطه‌های گوناگون اخلاق، ظهور می‌یابد و از سستی و انحراف و عملکرد ناصواب این‌دو، رذایل اخلاقی بروز و ظهور می‌نمایند. این مسئله در آیات قرآن مورد توجه قرار گرفته است. در باب اهمیت موضوع همین بس که حیات واقعی انسان در سایه عقلانیت صحیح، قلب سلیم و اخلاق متعالی نهفته است، از این‌رو واکاوی این مسئله در قرآن ضروری و مهم است. اهداف این تحقیق در بُعد نظری، شناخت رابطه بین عقل و قلب از منظر آیات قرآن کریم و در بُعد عملی تحقق این رابطه تعاملی و شکل گیری محسنات اخلاقی و دوری گزیدن از رذایل اخلاقی در صحنه‌ی عمل است. این پژوهش از نوع نظری است و به روش توصیفی ـ تحلیلی درصدد شناخت روابط عقل و قلب و تأثیرش بر اخلاق از منظر قرآن است. یافته‌های این تحقیق، حاکی از تأثیر و تأثرات قلب و عقل بر هم می‌باشد و به وجود آمدن فضلیت‌ها و رذیلت‌های اخلاقی از ثمرات مثبت و منفی تعامل عقل و قلب است.
در حطیه تأثیرات ایجابی عقل بر قلب می‌توان به نقش عقل در فهم آیات، معتبِر بودن عقل، بصیرت عقلانی، خداباوری و راهنماشناسی عقلانی، اندیشه‌ورزی در آیات الهی و قدرت تمییز عقلانی در مقوله حق و باطل اشاره کرد که در روند حق‌پذیری قلب، مؤثر می‌باشد. انسداد درک قلبی، لاابالی‌گری دینی، عدم‌پذیرش فرستادگان الهی، ضلالت و گمراهی قلبی از تأثیرات سلبی عدم تعقل بر قلب است. فضایل اخبات قلبی، روحیه شکرگذاری، انفاق، صبر و احسان، و رذایل خودفراموشی، خودستایی، سستی و ضعف عملی، حسادت و تعصب، از جمله مصادیقِ تأثیر پذیری اخلاق از رابطه عقل بر قلب است.
در حیطه تأثیرات ایجابی قلب بر عقل، قلب مؤمن، مطمئن، متخلق به فضایل اخلاقی و قلب سالم و عقل‌ورز، درجهت رشد عقل و عقلانیت انسان نقش مهمی دارند. قلب مریض، قلب قسی و غفلت قلبی از مصادیقی برای انحراف عقل می‌باشند. فضایل اخلاقی عفاف و حیا، صفح و گذشت، محبت الهی، اعتماد بر وعده‌های خدا و رذایل ناامیدی، سوء‌ظن و تکبر از نمونه مصادیق تأثیرات اخلاقی قلب بر عقل است.

واژگان کلیدی
عقل قرآنی، قلب قرآنی، اخلاق قرآنی، تأثیر عقل، تأثیر قلب، رابطه تعاملی، تأثیرات اخلاقی.

منبع خبر: واحد امور پایان نامه ها