بایگانه سالانه: قالب تاریخ آرشیو به صورت سالانه

جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمد حسین استادآقا، مقطع کارشناسی ارشد گرایش انقلاب اسلامی

جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمد حسین استادآقا، مقطع کارشناسی ارشد گرایش انقلاب اسلامی یکشنبه ۲۹/۶/۱۳۸۹ ساعت ۳۰/۱۲ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد

مشاهده جزئیات...