بایگانه سالانه: قالب تاریخ آرشیو به صورت سالانه

گزارش جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای مهدی موحدی نیک

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای مهدی موحدی نیک، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش مبانی نظری اسلام سه شنبه ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید موضوع پایان نامه جناب آقای مهدی موحدی نیک: [...]

مشاهده جزئیات...