بایگانه سالانه: قالب تاریخ آرشیو به صورت سالانه

گزارش جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای سید هادی رضوانی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای سید هادی رضوانی، مقطع کارشناسی‌ارشد، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن اسلامی چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۸ صبح در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید. موضوع پایان‌نامه: فاطمه [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاع رساله جناب آقای حسن شفیعی کمال‌آبادی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای حسن شفیعی کمال‌آبادی، مقطع دکتری، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن اسلامی چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۷ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می‌گردد. جهت شرکت در [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع پایان‌نامه سرکار خانم فاطمه رهبردوست

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان‌نامه سرکار خانم فاطمه رهبردوست، مقطع کارشناسی‌ارشد، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن اسلامی چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۸ صبح در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید. موضوع پایان‌نامه: وضعیت علوم [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای سید هادی رضوانی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای سید هادی رضوانی، مقطع کارشناسی ارشد، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن اسلامی چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۸ صبح در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه مسئولین آموزشی دانشگاه با دانشجویان جدیدالورود دکتری ۹۹ به صورت آنلاین

زمان برگزاری: یک شنبه ۱۰ اسفند ۹۹ ساعت ۱۲:۴۵ تا ۱۳:۴۵ لینک ورود به جلسه http://class.maaref.ac.ir/jamozesh نام کاربری : شماره دانشجویی رمز عبور: کدملی حضور در جلسه الزامی است.

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای حمید حسنی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای حمید حسنی، مقطع کارشناسی ارشد، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی شنبه ۰۹ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۱ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد. جهت [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاع پایان‌نامه سرکار خانم فاطمه رهبردوست

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان‌نامه سرکار خانم فاطمه رهبردوست، مقطع کارشناسی‌ارشد، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن اسلامی چهارشنبه ۰۶ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۸ صبح در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می‌گردد. جهت شرکت در [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای محمد احمدوند

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای محمد احمدوند، مقطع کارشناسی‌ارشد، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش مبانی نظری اسلام پنج شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۴۵ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید. موضوع پایان‌نامه: توصیف و تبیین [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع پایان‌نامه سرکار خانم زینب گودرزی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان‌نامه سرکار خانم زینب گودرزی، مقطع کارشناسی‌ارشد، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش اخلاق اسلامی پنج‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۴۵ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید. موضوع پایان‌نامه: استخراج و طبقه‌بندی فضائل و [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع پایان‌نامه سرکار خانم رقیه یزدانی چهار برج

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان‌نامه سرکار خانم رقیه یزدانی چهار برج، مقطع کارشناسی‌ارشد، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش مبانی نظری اسلام چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۴۵ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید. موضوع پایان‌نامه: تبیین مبانی [...]

مشاهده جزئیات...