بایگانه سالانه: قالب تاریخ آرشیو به صورت سالانه

برگزاری جلسه دفاع رساله سرکار خانم نصرت بانو عزیزی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله سرکار خانم نصرت بانو عزیزی، مقطع دکتری، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن اسلامی پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۹ ساعت ۱۱ صبح در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد. موضوع رساله [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم معصومه زنگنه

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم معصومه زنگنه، مقطع کارشناسی ارشد، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش مبانی نظری اسلام یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۹۹ ساعت ۱۴ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد لذا از [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع رساله جناب آقای علی قدردان قراملکی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای علی قدردان قراملکی، مقطع دکتری، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش مبانی نظری اسلام سه شنبه ۲ اردیبهشت ۹۹ ساعت ۱۷ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید موضوع رساله: تبیین و [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع رساله جناب آقای محمدحسین توکلیان

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای محمدحسین توکلیان، مقطع دکتری، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن اسلامی چهارشنبه ۲۷ فروردین ۹۹ ساعت ۱۰ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید موضوع رساله: اصل مصالحه و [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای سید قدیر حسینی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای سید قدیر حسینی، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش تاریخ و تمدن اسلامی شنبه ۳۰ فروردین ۹۹ ساعت ۸:۳۰ صبح در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید موضوع پایان نامه: عبرت های [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم سهیلا محمودی قادی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم سهیلا محمودی قادی، مقطع کارشناسی ارشد، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش اخلاق اسلامی چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۹۹ ساعت ۱۳:۳۰ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید موضوع پایان نامه: آموزش [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم راحیل قربانی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم راحیل قربانی، مقطع کارشناسی ارشد، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۱۴ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید موضوع پایان نامه: [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای حمیدرضا شیروانی شیری

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای حمیدرضا شیروانی شیری، مقطع کارشناسی ارشد، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش مبانی نظری اسلام سه شنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۹ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید موضوع پایان [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای اکبر زارعی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای اکبر زارعی، مقطع کارشناسی ارشد، رشته توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی گرایش مدیریت فرهنگی یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۱۲ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید موضوع پایان نامه: [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری کلاس های یادگیری الکترونیکی در ماه مبارک رمضان

با آرزوی سلامتی و توفیق و تبریک به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان، بدینوسیله نکات ذیل به استحضار می رسد:   جهت استفاده از فیوضات ماه مبارک رمضان، کلیه کلاس های یادگیری آنلاین در نوبت صبح با حدود ۲ ساعت تأخیر [...]

مشاهده جزئیات...