بایگانه سالانه: قالب تاریخ آرشیو به صورت سالانه

نحوه برگزاری کلاس‌ها در ماه مبارک رمضان

ضمن تبریک اعیاد شعبانیه، بدینوسیله تقویم آموزشی مصوب دانشگاه در ایام ماه مبارک رمضان را به اطلاع اساتید و دانشجویان عزیز می‌رساند: • در ایام ماه مبارک رمضان کلاس‌ها به صورت مجازی و آنلاین است. • از تاریخ ۳۱ فروردین تا [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای مرسل عزیزی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای مرسل عزیزی کواکی، مقطع کارشناسی‌ارشد، رشته مدرسی مبانی نظری اسلام یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۵ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید. موضوع پایان‌نامه: بررسی مبادی عمل در آموزه‌های قرآنی [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای حسین اسماعیلی جلودار

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای حسین اسماعیلی جلودار، مقطع کارشناسی‌ارشد، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش مبانی نظری اسلام یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۱۵ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید. موضوع پایان‌نامه: ماهیت و ابعاد [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع رساله جناب آقای جعفر نامور

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای جعفر نامور، مقطع دکتری، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش اخلاق اسلامی شنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۹ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید. موضوع رساله: تبیین هوش اخلاقی و راه‌های [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای محمد مهدی محلوجی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای محمد مهدی محلوجی، مقطع کارشناسی‌ارشد، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش انقلاب اسلامی شنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۱۶ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید. موضوع پایان‌نامه: تأثیر اندیشه‌های شیعی بر [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای محمدحسن فراشیانی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای محمدحسن فراشیانی، مقطع کارشناسی‌ارشد، رشته توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی گرایش مدیریت فرهنگی چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۰ صبح در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می‌گردد. موضوع پایان‌نامه: راهبردهای گسترش [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای سیدمحمدمحسن بطحایی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای سیدمحمدمحسن بطحایی، مقطع کارشناسی‌ارشد، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن اسلامی چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۳ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می‌گردد. موضوع پایان‌نامه: جایگاه و نقش [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاع رساله سرکار خانم پوران خدادادی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله سرکار خانم پوران خدادادی، مقطع دکتری، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن اسلامی دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۳۰ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می‌گردد. موضوع رساله سرکار خانم پوران [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای مرسل عزیزی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای مرسل عزیزی، مقطع کارشناسی‌ارشد، رشته مدرسی مبانی نظری اسلام یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۵ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می‌گردد. موضوع پایان‌نامه: بررسی مبادی عمل در آموزه های قرآنی [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای حسین اسماعیلی جلودار

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای حسین اسماعیلی جلودار، مقطع کارشناسی‌ارشد، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش مبانی نظری اسلام یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۱۵ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می‌گردد. موضوع پایان‌نامه: ماهیت و ابعاد [...]

مشاهده جزئیات...