بایگانه سالانه: قالب تاریخ آرشیو به صورت سالانه

گزارش جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای محمد سالاری

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای محمد سالاری، مقطع کارشناسی‌ارشد، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن اسلامی شنبه ۰۸ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۸ صبح در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید: موضوع پایان‌نامه: مواضع و [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع رساله جناب آقای سید محمود حسینی واشان

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای سیدمحمود حسینی واشان، مقطع دکتری، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش قرآن و متون اسلامی پنجشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۰ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید: موضوع رساله: آسیب‌شناسی دوگانگی [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع رساله جناب آقای محمدعلی صادق‌زاده

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای محمدعلی صادق‌زاده، مقطع دکتری، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش انقلاب اسلامی چهارشنبه ۰۵ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۸ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید: موضوع رساله: رهبری و دیپلماسی عمومی جمهوری [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع رساله جناب آقای محمد شهبازی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای محمد شهبازی، مقطع دکتری، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن اسلامی چهارشنبه ۰۵ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۰ صبح در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید: موضوع رساله: نهاد آموزش [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع رساله جناب آقای علی آرمین

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای علی آرمین، مقطع دکتری، رشته مدرسی معارف اسلامی مقطع گرایش اخلاق اسلامی دوشنبه ۰۳ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۴ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید: موضوع رساله: تاثیر متقابل اخلاق و [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع پایان‌نامه سرکار خانم مژده نوروزی راهکانی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان‌نامه سرکار خانم مژده نوروزی راهکانی، مقطع کارشناسی‌ارشد، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش مبانی نظری اسلام شنبه ۰۱ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۳۰ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید: موضوع پایان‌نامه: نقش عقلانیت در [...]

مشاهده جزئیات...

اعلام زمانبندی مصاحبه پذیرفته‌شدگان مرحله اول آزمون ورودی نیمه‌متمرکز دکتری ۱۴۰۰ (سازمان سنجش)

به اطلاع می‌رساند مصاحبه علمی کلیه پذیرفته‌شدگان مرحله اول آزمون نیمه‌متمرکز دکتری سال ۱۴۰۰ دوره روزانه و نوبت دوم (شبانه) سازمان سنجش آموزش کشور در دانشگاه معارف اسلامی که مدارک مصاحبه را در وقت مقرر تحویل داده و ثبت‌نام [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای حسن شم‌آبادی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای حسن شم‌آبادی، مقطع کارشناسی‌ارشد، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۳۰ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می‌گردد. جهت شرکت در جلسه [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای محمد سالاری

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای محمد سالاری، مقطع کارشناسی‌ارشد، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن اسلامی شنبه ۰۸ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۸ صبح در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می‌گردد. جهت شرکت در [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاع رساله جناب آقای سیدمحمود حسینی واشان

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای سیدمحمود حسینی واشان، مقطع دکتری، رشته مدرسی معارف اسلامی، گرایش قرآن و متون اسلامی، پنجشنبه ۰۶ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۰ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می‌گردد. جهت شرکت در [...]

مشاهده جزئیات...