درباره معاونت آموزشی

معرفی معاونت آموزشی

معاون آموزشی

نام: غلامحسین گرامی

تخصص: 

شماره تلفن: ۳۲۱۱۰۶۶۶

صفحه شخصی:  لینک

پست الکترونیک: gerami@maaref.ac.ir

تاریخچه

معاونت آموزشي همزمان با  تاسيس دانشگاه به وجود آمد و تاکنون مسئولين آموزشي  این دانشگاه  تلاشهاي زيادي جهت تحقق اهداف آموزشي دانشگاه را برعهده داشتند.

نام و نام خانوادگی آغاز تصدی پایان تصدی
علیرضا ابراهیمی ۱۳۸۵ ۱۳۸۷
سیدحسین رکن الدینی ۱۳۸۷ ۱۳۹۴
غلامحسین گرامی ۱۳۹۴ تا کنون

درباره معاونت آموزشی

معاونت آموزشی دانشگاه وظیفه برنامه ریزی، اداره و هدایت کلیه امور آموزشی دانشگاه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و نظارت بر حسن اجرای مقررات و آئین‌نامه‌های آموزشی، تصمیم‌گیری درباره مسائل آموزشی، سیاست گذاری و اتخاذ تمهیدات لازم درجهت گسترش و ارتقاء کیفیت آموزشی و اجرای دوره‌های آموزشی و ارزیابی آنها را بر عهده دارد. برخی از وظایف و اختیارات این معاونت به شرح ذیل است:

 1. بررسی و پایش مستمر وضعیت آموزشی دانشگاه و احصاء نقاط قوت، ضعف، تهدیدات و فرصت‌های آموزشی.
 2. تهیه و تنظیم سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها و چشم انداز آموزشی دانشگاه و پیگیری مراحل تصویب، ابلاغ، اجرا و روزآمدسازی آنها.
 3. تهیه و پیشنهاد برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت آموزشی دانشگاه با همکاری کلیه گروه‌ها و واحدهای ذیربط و پیگیری و هدایت مستمر امور مربوط به تصویب، اجرا و اصلاح آنها.
 4. انجام مطالعات و برنامه‌ریزی‌های لازم به منظور گسترش دوره‌های تحصیلات تکمیلی.
 5. برنامه ریزی به منظور ارتقا و بهبود مستمر خدمات آموزشی دانشگاه.
 6. طراحی و استقرار نظام ارزیابی راهبردی و تنظیم و تدوین شاخص‌های ارزیابی آموزشی دانشگاه
 7. تهیه و ارائه گزارش‌های رسمی سالانه از وضعیت آموزشی دانشگاه و تغییرات نماگرهای آموزشی در طول دوره‌های معین به تفکیک موضوع، رشته، گروه، حوزه و نظایر آن جهت ارائه به مراجع ذیربط.
 8. سازماندهی و استقرار نظام‌های سنجش و ارزیابی عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی و دانشجویان و برنامه ریزی به منظور رفع کاستی‌ها و نواقص از طریق گروه ‌ها و حوزه‌های عملیاتی دانشگاه.

معرفی دفتر معاونت آموزشی

معرفی کارشناسان

ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس پست الکترونیک
۱ محمد موحدکیا مسئول دفتر ۰۲۵-۳۲۱۱۰۶۶۶
۲ محمد یزدانی دبیرخانه آموزش ۰۲۵-۳۲۱۱۰۶۶۶

شرح وظایف و مسئولیت ها

 1. تنظیم لیست متقاضیان ملاقات با معاون آموزشی و تعیین ساعات ملاقات براي آنها
 2. ابلاغ دستورات صادره معاون به واحدها
 3. تنظیم اوقات جلسات و مطلع ساختن مقامات یا افراد شرکت کننده در جلسات
 4. پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها
 5. تهیه و ارسال کلیه آمارهای مربوط به حوزه آموزش
 6. دریافت نامه ها، اوراق پرونده ها و سایر مکاتبات رسیده
 7. نگهداري و بایگانی کردن پرونده ها، اوراق و گزارشات
 8. ارسال نامه ها به ادارات و سازمانها
 9. انجام سایر امور مربوط طبق دستور مقام مافوق