درباره معاونت آموزشی

معرفی معاونت آموزشی

معاون آموزشی

نام: غلامحسین گرامی

تخصص: 

شماره تلفن: ۳۲۱۱۰۶۶۶

صفحه شخصی:  لینک

پست الکترونیک: gerami@maaref.ac.ir

تاریخچه

معاونت آموزشي همزمان با  تاسيس دانشگاه به وجود آمد و تاکنون مسئولين آموزشي  این دانشگاه  تلاشهاي زيادي جهت تحقق اهداف آموزشي دانشگاه را برعهده داشتند.

نام و نام خانوادگی آغاز تصدی پایان تصدی
علیرضا ابراهیمی ۱۳۸۵ ۱۳۸۷
سیدحسین رکن الدینی ۱۳۸۷ ۱۳۹۴
غلامحسین گرامی ۱۳۹۴ تا کنون

درباره معاونت آموزشی

معاونت آموزشی دانشگاه وظیفه برنامه ریزی، اداره و هدایت کلیه امور آموزشی دانشگاه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و نظارت بر حسن اجرای مقررات و آئین‌نامه‌های آموزشی، تصمیم‌گیری درباره مسائل آموزشی، سیاست گذاری و اتخاذ تمهیدات لازم درجهت گسترش و ارتقاء کیفیت آموزشی و اجرای دوره‌های آموزشی و ارزیابی آنها را بر عهده دارد. برخی از وظایف و اختیارات این معاونت به شرح ذیل است:

  1. بررسی و پایش مستمر وضعیت آموزشی دانشگاه و احصاء نقاط قوت، ضعف، تهدیدات و فرصت‌های آموزشی.
  2. تهیه و تنظیم سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها و چشم انداز آموزشی دانشگاه