اخبار و اطلاعیه ها

برگزاری جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای مرتضی قربانی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای مرتضی قربانی، مقطع کارشناسی‌ارشد، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش... مشاهده جزئیات

برگزاری جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای محمدحسن محمدی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای محمدحسن محمدی، مقطع کارشناسی‌ارشد، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش... مشاهده جزئیات

برگزاری جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای حسین درخشان شبلی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای حسین درخشان شبلی، مقطع کارشناسی‌ارشد، رشته مدرسی معارف اسلامی... مشاهده جزئیات

برگزاری جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای محمود حسنی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای محمود حسنی، مقطع کارشناسی‌ارشد، رشته توسعه و تبلیغ فرهنگ... مشاهده جزئیات

مشاهده همه اخبار

پیوندها