اخبار و اطلاعیه ها

گزارش جلسه دفاع رساله جناب آقای علی مجتبی زاده

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای علی مجتبی زاده، مقطع دکتری، رشته مدرسی معارف اسلامی... مشاهده جزئیات

گزارش جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم زینب جعفری

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم زینب جعفری، مقطع کارشناسی ارشد، رشته مدرسی معارف... مشاهده جزئیات

برگزاری جلسه دفاع رساله جناب آقای علی مجتبی زاده

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای علی مجتبی زاده، مقطع دکتری، رشته مدرسی معارف اسلامی... مشاهده جزئیات

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم زینب جعفری

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم زینب جعفری، مقطع کارشناسی ارشد، رشته مدرسی معارف... مشاهده جزئیات

مشاهده همه اخبار

پیوندها