دفاعیه پایان نامه ها

برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم زهرا لطفی

به حول و قوه الهی جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم زهرا لطفی، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش تاریخ و تمدن اسلامی، چهارشنبه ۱/آبان/۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۳۰ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می­ گردد؛ لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع رساله جناب آقای علی سراقی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای علی سراقی، مقطع دکتری، گرایش قرآن و متون اسلامی چهارشنبه ۱۷/مهر/۹۸ ساعت ۱۸:۴۵ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید موضوع رساله: بررسی و تحلیل سندی و محتوایی روایات فریقین درباره [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای محمود کشاورز

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای محمود کشاورز، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش انقلاب اسلامی پنج شنبه ۱۸/مهر/۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۳۰ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید موضوع پایان نامه: راهبرد دشمن در جنگ شناختی علیه انقلاب [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم عاطفه روزبهانی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم عاطفه روزبهانی، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش تاریخ و تمدن اسلامی پنج شنبه ۱۸/مهر/۹۸ ساعت ۱۲:۳۰ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید موضوع پایان نامه: شاخصه های اشرافیت از [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای مهران رحیمی

به حول و قوه الهی جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای مهران رحیمی، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش تاریخ و تمدن اسلامی، شنبه ۲۰/مهر/۹۸ ساعت ۱۶ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می­ گردد؛ لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم زهرا جلوند

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم زهرا جلوند، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش اخلاق اسلامی شنبه ۳۰/شهریور/۹۸ ساعت ۱۲:۳۰ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید موضوع پایان نامه: سکوت در اخلاق و عرفان. استاد راهنما: سرکار خانم [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاع رساله جناب آقای علی سراقی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای علی سراقی، مقطع دکتری، گرایش قرآن و متون اسلامی چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۴۵ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمود کشاورز

به حول و قوه الهی جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمود کشاورز، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش انقلاب اسلامی، پنج شنبه ۱۸/۷/۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۳۰ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می­ گردد؛ لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در این [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم عاطفه روزبهانی

به حول و قوه الهی جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم عاطفه روزبهانی، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش تاریخ و تمدن اسلامی، پنج شنبه ۱۸/مهر/۹۸ ساعت ۱۲:۳۰ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می­ گردد؛ لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم زهرا جلوند

به حول و قوه الهی جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم زهرا جلوند، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش اخلاق اسلامی، سه شنبه ۱۶/مهر/۹۸ ساعت ۱۲:۳۰ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می­ گردد؛ لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در این [...]

مشاهده جزئیات...