دفاعیه پایان نامه ها

برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای حسین وجدانی

به حول و قوه الهی جلسه دفاعیه پایان­ نامه جناب آقای حسین وجدانی، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش مشاوره، پنج شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۵:۳۰ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می­ گردد؛ لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در این جلسه [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای سید مهدی حسینی‌راد

به حول و قوه الهی جلسه دفاعیه پایان ­نامه جناب آقای سید مهدی حسینی‌راد، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش مبانی نظری اسلام، سه شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۳۰ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می­ گردد؛ لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم سمانه عبدالحسین‌زاده

به حول و قوه الهی جلسه دفاعیه پایان­ نامه سرکار خانم سمانه عبدالحسین‌زاده، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش اخلاق اسلامی، دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۸:۲۰ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می­ گردد؛ لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در این جلسه [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاع رساله جناب آقای سیدمحمدمهدی فقیهی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای سیدمحمدمهدی فقیهی، مقطع دکتری، گرایش انقلاب اسلامی پنجشنبه ۱۹/۰۷/۱۳۹۷ ساعت ۸ صبح در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در این جلسه دعوت [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم سمیه قاسمی

به حول و قوه الهی جلسه دفاعیه پایان ­نامه سرکار خانم سمیه قاسمی، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش مبانی نظری اسلام، چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۸:۳۰ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می­ گردد؛ لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در این [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاع رساله جناب آقای عیسی علی یان

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای عیسی علی یان، مقطع دکتری، گرایش قرآن و متون اسلامی پنجشنبه ۱۲/۰۷/۱۳۹۷ ساعت ۱۳ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در این جلسه [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای سید اسماعیل حسینی بیجی کلا

به حول و قوه الهی جلسه دفاعیه پایان ­نامه جناب آقای سید اسماعیل حسینی بیجی کلا، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش تاریخ و تمدن اسلامی، چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ساعت ۱۷ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می­ گردد؛ لذا از کلیه دانشجویان [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای احمد سام کن

به حول و قوه الهی جلسه دفاعیه پایان­ نامه جناب آقای احمد سام کن، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش اخلاق اسلامی، چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ساعت ۱۸:۲۰ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می­ گردد؛ لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در این [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای احسان دنیوی

به حول و قوه الهی جلسه دفاعیه پایان­ نامه جناب آقای احسان دنیوی، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش تاریخ و تمدن اسلامی،  ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ساعت ۱۲:۴۵ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می­ گردد؛ لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در این [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاع رساله جناب آقای محمد مهدی داورپناه

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای محمد مهدی داورپناه، مقطع دکتری، گرایش قرآن و متون اسلامی شنبه ۰۷/۰۷/۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در این [...]

مشاهده جزئیات...