دفاعیه پایان نامه ها

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای امین سبزی خوش نامی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای امین سبزی خوش نامی، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش انقلاب اسلامی پنجشنبه ۲۴ بهمن ۹۸ ساعت ۱۳ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد لذا از کلیه دانشجویان جهت [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای محمد کفاش

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای محمد کفاش، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش انقلاب اسلامی پنجشنبه ۱۷/بهمن/۹۸ ساعت ۸ صبح در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در این [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم الهه ناجی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم الهه ناجی، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش آشنایی با منابع اسلامی چهارشنبه ۱۶/۱۱/۱۳۹۸ ساعت ۱۵ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم سیده محدثه میرزاپور رضایی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم سیده محدثه میرزاپور رضایی، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش تاریخ و تمدن اسلامی پنج شنبه ۳/بهمن/۹۸ ساعت ۱۰ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید موضوع پایان نامه: نقش استعمار نو [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاع رساله جناب آقای سعید امیرطاهری افشار

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای سعید امیرطاهری افشار، مقطع دکتری، گرایش قرآن و متون اسلامی شنبه ۵/بهمن/۹۸ ساعت ۱۳ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در این [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم سیده محدثه میرزاپور رضایی

به حول و قوه الهی جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم سیده محدثه میرزاپور رضایی، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش تاریخ و تمدن اسلامی، پنج شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می­ گردد؛ لذا از کلیه دانشجویان [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاع رساله جناب آقای رضا لک زایی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای رضا لک زایی، مقطع دکتری، گرایش انقلاب اسلامی سه شنبه ۱/بهمن/۹۸ ساعت ۱۰ صبح در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در این [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاع رساله جناب آقای روح الله بهادری جهرمی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای روح الله بهادری جهرمی، مقطع دکتری، گرایش قرآن و متون اسلامی دوشنبه ۲۳/۱۰/۱۳۹۸ ساعت ۸ صبح در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاع رساله جناب آقای علی محمد فرهادزاده

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای علی محمد فرهادزاده، مقطع دکتری، گرایش قرآن و متون اسلامی شنبه ۲۱/۱۰/۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در این [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاع رساله سرکار خانم اعظم موذنی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله سرکار خانم اعظم موذنی، مقطع دکتری، گرایش اخلاق اسلامی شنبه ۲۱/۱۰/۱۳۹۸ ساعت ۱۸ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در این جلسه دعوت به [...]

مشاهده جزئیات...