دفاعیه پایان نامه ها

گزارش جلسه دفاع رساله سرکار خانم فاطمه السادات هاشمیان

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله سرکار خانم فاطمه السادات هاشمیان، مقطع دکتری، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش مبانی نظری اسلام سه شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۸ صبح در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید موضوع رساله: کشف [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع رساله جناب آقای داراب نبی زاده

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای داراب نبی زاده، مقطع دکتری، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش قرآن و متون اسلامی سه شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۴ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید موضوع رساله: تحلیل [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای سید مصطفی حجتی طارمسری

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای سید مصطفی حجتی طارمسری، مقطع کارشناسی ارشد، رشته توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی گرایش مدیریت فرهنگی پنجشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰ صبح در دانشگاه معارف اسلامی برگزار [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاع رساله جناب آقای وحید دهقانی فیروزآبادی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای وحید دهقانی فیروزآبادی، مقطع دکتری، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش اخلاق اسلامی یکشنبه ۲۹ تیر ۹۹ ساعت ۱۴ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد. جهت شرکت در جلسه [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای سجاد متانت‌پور

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای سجاد متانت‌پور، مقطع کارشناسی ارشد، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش مبانی نظری اسلام پنجشنبه ۲۶ تیر ۹۹ ساعت ۹:۳۰ صبح در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد لذا [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای سید مصطفی حجتی طارمسری

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای سید مصطفی حجتی طارمسری، مقطع کارشناسی ارشد، رشته توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی گرایش مدیریت فرهنگی پنجشنبه ۲۶ تیر ۹۹ ساعت ۱۰ صبح در دانشگاه معارف اسلامی برگزار [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای حسین هداوندی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای حسین هداوندی، مقطع کارشناسی ارشد، رشته توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی گرایش مدیریت فرهنگی پنجشنبه ۲۶ تیر ۹۹ ساعت  ۸ صبح در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاع رساله جناب آقای حسین رجائی ریزی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای حسین رجائی ریزی، مقطع دکتری، رشته مدرسی معارف اسلامی، گرایش انقلاب اسلامی پنجشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۸ صبح در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد. جهت شرکت در [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای علی محمودی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای علی محمودی، مقطع کارشناسی ارشد، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش انقلاب اسلامی چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۶ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید موضوع پایان نامه: شاخصه های [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای روح الله محمدی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای روح الله محمدی، مقطع کارشناسی ارشد، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی پنجشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۳۰ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید موضوع پایان [...]

مشاهده جزئیات...