دفاعیه پایان نامه ها

گزارش جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای علی محمودی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای علی محمودی، مقطع کارشناسی ارشد، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش انقلاب اسلامی چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۶ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید موضوع پایان نامه: شاخصه های [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای روح الله محمدی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای روح الله محمدی، مقطع کارشناسی ارشد، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی پنجشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۳۰ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید موضوع پایان [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم مریم حسین پناهی قروچای

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم مریم حسین پناهی قروچای، مقطع کارشناسی ارشد، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۳۰ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید موضوع [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم مریم حسین پناهی قروچای

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم مریم حسین پناهی قروچای، مقطع کارشناسی ارشد، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۳۰ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای علی محمودی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای علی محمودی، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش انقلاب اسلامی چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۶ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای روح الله محمدی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای روح الله محمدی، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش آشنایی با منابع اسلامی پنجشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۳۰ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد لذا از کلیه دانشجویان [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاع رساله جناب آقای مهدی فرهودفر

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای مهدی فرهودفر، مقطع دکتری، گرایش تاریخ و تمدن اسلامی چهارشنبه ۴ تیر ۹۹ ساعت ۱۱ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد. جهت شرکت در جلسه به صورت مجازی [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای سعید کرم زاده امیر حاجلو

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای سعید کرم زاده امیر حاجلو، مقطع کارشناسی ارشد، رشته توسعه و تبلیغ فرهنگی دینی گرایش مشاوره سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۸ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم اعظم وفایی طجر

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم اعظم وفایی طجر، مقطع کارشناسی ارشد، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش مبانی نظری اسلام دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۰ صبح در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید موضوع پایان [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای سید محمد امین نورانی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای سید محمد امین نورانی، مقطع کارشناسی ارشد، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش انقلاب اسلامی دوشنبه ۱۲ خرداد ۹۹ ساعت ۱۰صبح در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید موضوع پایان نامه: [...]

مشاهده جزئیات...