دفاعیه پایان نامه ها

گزارش جلسه دفاع پایان‌نامه سرکار خانم ملیحه مظفری

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان‌نامه سرکار خانم ملیحه مظفری، مقطع کارشناسی‌ارشد، رشته توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی گرایش تبلیغ دین، سه شنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۲:۳۰ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید. موضوع پایان‌نامه: تحلیل بازنمایی [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع پایان‌نامه سرکار خانم فاطمه عبدالله‌نژاد

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان‌نامه سرکار خانم فاطمه عبدالله‌نژاد، مقطع کارشناسی‌ارشد، رشته مدرسی معارف قرآن و حدیث دوشنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۲:۳۰ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید. موضوع پایان‌نامه: زمینه‌ها، آسیب‌ها و راهکارهای درمان تکبر [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای حامد ذوقی خیره‌مسجد

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای حامد ذوقی خیره‌مسجد، مقطع کارشناسی‌ارشد، رشته مدرسی معارف قرآن و حدیث یکشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۸ صبح در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید. موضوع پایان‌نامه: بررسی آموزه‌های تورات بر [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع پایان‌نامه سرکار خانم زهرا داستانی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان‌نامه سرکار خانم زهرا داستانی، مقطع کارشناسی‌ارشد، رشته توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی گرایش تبلیغ دین شنبه ۹ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۳:۳۰ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید. موضوع پایان‌نامه: شیوه‌های اقناع‌سازی رسانه‌های [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای سعید فرهنگ جلودار

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای سعید فرهنگ جلودار، مقطع کارشناسی‌ارشد، رشته مدرسی معارف قرآن و حدیث چهارشنبه ۰۶ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۲:۳۰ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید. موضوع پایان‌نامه: تحلیل همنشینی کفر و صدّ [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع رساله جناب آقای محمود کشاورز

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای محمود کشاورز، مقطع دکتری، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش انقلاب اسلامی چهارشنبه ۰۶ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۷ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید. موضوع رساله: رهیافت مقابله ای جمهوری اسلامی [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای محمدرسول نصیری

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای محمدرسول نصیری، مقطع کارشناسی‌ارشد رشته مدرسی انقلاب اسلامی سه‌شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۹ صبح در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می‌گردد. موضوع پایان‌نامه: ساختار نظم منطقه‌ای غرب آسیا در اسناد [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاع پایان‌نامه سرکار خانم عفت طاهری

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان‌نامه سرکار خانم عفت طاهری، مقطع کارشناسی‌ارشد رشته توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی گرایش تبلیغ دین شنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۴ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می‌گردد. موضوع پایان‌نامه: سیره تبلیغی و [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای امین عباس قربانی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای امین عباس قربانی، مقطع کارشناسی‌ارشد رشته مدرسی اخلاق اسلامی شنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۳ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می‌گردد. موضوع پایان‌نامه: ویژگی‌های اخلاق اجتماعی روحانیت تراز انقلاب [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاع پایان‌نامه سرکار خانم ملیحه مظفری

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان‌نامه سرکار خانم ملیحه مظفری، مقطع کارشناسی‌ارشد رشته توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی گرایش تبلیغ دین سه‌شنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۲:۳۰ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می‌گردد. موضوع پایان‌نامه: تحلیل بازنمایی زن [...]

مشاهده جزئیات...