دفاعیه پایان نامه ها

برگزاری جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای محمدجواد مهدی‌آسا

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای محمدجواد مهدی‌آسا، مقطع کارشناسی‌ارشد رشته مدرسی اخلاق اسلامی یکشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۴۵ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می‌گردد. موضوع پایان‌نامه: آسیب‌شناسی مصرف رسانه‌های اجتماعی بر اخلاق کاربران حوزوی. استاد [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای علی سلگی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای علی سلگی، مقطع کارشناسی‌ارشد، رشته مدرسی مبانی نظری اسلام چهارشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱۴ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید. موضوع پایان‌نامه: بررسی تطبیقی گستره علم امام(ع) از دیدگاه [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای میر رسول علوی‌نژاد

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای میر رسول علوی‌نژاد، مقطع کارشناسی‌ارشد، رشته مدرسی اخلاق اسلامی چهارشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۴۵ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید. موضوع پایان‌نامه: سیره اخلاقی معصومان علیهم السلام با همسران [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای سید محمد موسویان

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای سیدمحمد موسویان، مقطع کارشناسی‌ارشد، رشته توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی گرایش تبلیغ دین چهارشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱۰ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید. موضوع پایان‌نامه: بازنمایی روحانیت در [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع رساله جناب آقای سید حسین مؤمنی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای سید حسین مؤمنی، مقطع دکتری، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش اخلاق اسلامی سه‌شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱۷:۳۰ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید. موضوع رساله: مبانی، اصول، قواعد و [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع پایان‌نامه سرکار خانم زینب صفاکوشکی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان‌نامه سرکار خانم زینب صفاکوشکی، مقطع کارشناسی‌ارشد، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش مبانی نظری اسلام سه شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱۴ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید. موضوع پایان‌نامه: تبیین مقایسه‌ای الگوی [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع رساله سرکار خانم لیلا امینی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله سرکار خانم لیلا امینی، مقطع دکتری، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش قرآن و متون اسلامی سه شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۳۰ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید. موضوع رساله: نقش سبک [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای ابوالفضل پریمی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای ابوالفضل پریمی، مقطع کارشناسی‌ارشد، رشته توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی گرایش مدیریت فرهنگی سه‌شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۸ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید. موضوع پایان‌نامه: چالش‌ها و راهکارهای [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع پایان‌نامه سرکار خانم سمیه جلال‌آبادی فراهانی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان‌نامه سرکار خانم سمیه جلال‌آبادی فراهانی، مقطع کارشناسی‌ارشد، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی یک‌شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۳۰ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید. موضوع پایان‌نامه: پرسش‌های آخرتی [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای علی سلگی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای علی سلگی، مقطع کارشناسی‌ارشد رشته مدرسی مبانی نظری اسلام چهارشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱۴ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می‌گردد. موضوع پایان‌نامه: بررسی تطبیقی گستره علم امام(ع) از دیدگاه [...]

مشاهده جزئیات...