دفاعیه پایان نامه ها

برگزاری جلسه دفاع رساله جناب آقای رضا لک زایی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای رضا لک زایی، مقطع دکتری، گرایش انقلاب اسلامی سه شنبه ۱/بهمن/۹۸ ساعت ۱۰ صبح در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در این [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاع رساله جناب آقای روح الله بهادری جهرمی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای روح الله بهادری جهرمی، مقطع دکتری، گرایش قرآن و متون اسلامی دوشنبه ۲۳/۱۰/۱۳۹۸ ساعت ۸ صبح در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاع رساله جناب آقای علی محمد فرهادزاده

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای علی محمد فرهادزاده، مقطع دکتری، گرایش قرآن و متون اسلامی شنبه ۲۱/۱۰/۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در این [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاع رساله سرکار خانم اعظم موذنی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله سرکار خانم اعظم موذنی، مقطع دکتری، گرایش اخلاق اسلامی شنبه ۲۱/۱۰/۱۳۹۸ ساعت ۱۸ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در این جلسه دعوت به [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای محمد علی پور یگانه

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای محمد علی پور یگانه، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش مبانی نظری اسلام پنجشنبه ۱۲/دی/۹۸ ساعت ۱۲:۳۰ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید موضوع پایان نامه: تبیین و بررسی تاثیر شیاطین [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمد علی پور یگانه

به حول و قوه الهی جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمد علی پور یگانه، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش مبانی نظری اسلام، پنجشنبه ۱۲/دی/۹۸ ساعت ۱۲:۳۰ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می­ گردد؛ لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاع رساله جناب آقای مرتضی دادور آلانق

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای مرتضی دادور آلانق، مقطع دکتری، گرایش تاریخ و تمدن اسلامی چهارشنبه ۰۴/دی/۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۴۵ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در این [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای سید روح الله هاشمی شیخ شبانی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای سید روح الله هاشمی شیخ شبانی، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش انقلاب اسلامی یکشنبه ۲۴/آذر/۹۸ ساعت ۱۲:۱۵ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید موضوع پایان نامه: مبانی نقد کارگزاران و [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای حسن صادق زاده

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای حسن صادق زاده، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش مدیریت فرهنگی سه شنبه ۲۶/آذر/۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۴۵ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید موضوع پایان نامه: تبیین شاخصه های مطلوب مدیریت مصرف [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاع رساله سرکار خانم زهرا حدادی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله سرکار خانم زهرا حدادی، مقطع دکتری، گرایش مبانی نظری اسلام سه شنبه ۲۶/آذر/۹۸ ساعت ۱۹ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در این جلسه [...]

مشاهده جزئیات...