نویسنده مهدی ایمان زاده

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای محمد باقر ولدان

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای محمد باقر ولدان، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش انقلاب اسلامی چهارشنبه ۳۰ بهمن ۹۸ ساعت ۱۲:۳۰ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای علیرضا کرم پور

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای علیرضا کرم پور، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش تاریخ و تمدن اسلامی چهارشنبه ۳۰ بهمن ۹۸ ساعت ۱۷ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد لذا از کلیه دانشجویان [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای محمدحسین زارعی جلال آبادی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای محمدحسین زارعی جلال آبادی، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش مبانی نظری اسلام سه شنبه ۲۹ بهمن ۹۸ ساعت ۱۷ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد لذا از کلیه [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای حامد حبیبی قرانی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای حامد حبیبی قرانی، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش انقلاب اسلامی یکشنبه ۲۷ بهمن ۹۸ ساعت ۱۸:۳۰ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای روح اله قهرمانی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای روح اله قهرمانی، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش تاریخ و تمدن اسلامی یکشنبه ۲۷ بهمن ۹۸ ساعت ۱۳ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد لذا از کلیه دانشجویان [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای هادی رستمی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای هادی رستمی، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش اخلاق اسلامی شنبه ۲۶ بهمن ۹۸ ساعت ۱۸:۳۰ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم نرجس خاتون حسینی اصل

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم نرجس خاتون حسینی اصل، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش مبانی نظری اسلام شنبه ۲۶ بهمن ۹۸ ساعت ۱۱ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد لذا از کلیه دانشجویان [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای حسن قهرمانی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای حسن قهرمانی، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش مبانی نظری اسلام شنبه ۲۶ بهمن ۹۸ ساعت ۱۰ صبح در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد لذا از کلیه دانشجویان جهت [...]

مشاهده جزئیات...