نویسنده مهدی ایمان زاده

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای امین سبزی خوش نامی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای امین سبزی خوش نامی، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش انقلاب اسلامی پنجشنبه ۲۴ بهمن ۹۸ ساعت ۱۳ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد لذا از کلیه دانشجویان جهت [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود دکتری (بهمن ۹۸)

جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود دکتری، چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ با حضور معاون آموزشی، معاون پژوهشی، مدیران گروههای پنج گانه مدرسی معارف اسلامی و مدیر آموزشی دانشگاه، بعد از نماز ظهروعصر در سالن اجتماعات امام رضا(ع) برگزار گردید. در ابتدای جلسه، [...]

مشاهده جزئیات...

حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

به اطلاع دانشجویان می رساند زمان انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸ طبق تقویم آموزشی دانشگاه از تاریخ ۱۹ تا ۲۱ بهمن  ۹۸ خواهد  بود. دانشجویان در زمان اعلام شده بایستی با مراجعه به سامانه جامع آموزش گلستان [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای محمد کفاش

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای محمد کفاش، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش انقلاب اسلامی پنجشنبه ۱۷/بهمن/۹۸ ساعت ۸ صبح در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در این [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم الهه ناجی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم الهه ناجی، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش آشنایی با منابع اسلامی چهارشنبه ۱۶/۱۱/۱۳۹۸ ساعت ۱۵ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم سیده محدثه میرزاپور رضایی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم سیده محدثه میرزاپور رضایی، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش تاریخ و تمدن اسلامی پنج شنبه ۳/بهمن/۹۸ ساعت ۱۰ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید موضوع پایان نامه: نقش استعمار نو [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاع رساله جناب آقای سعید امیرطاهری افشار

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای سعید امیرطاهری افشار، مقطع دکتری، گرایش قرآن و متون اسلامی شنبه ۵/بهمن/۹۸ ساعت ۱۳ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در این [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم سیده محدثه میرزاپور رضایی

به حول و قوه الهی جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم سیده محدثه میرزاپور رضایی، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش تاریخ و تمدن اسلامی، پنج شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می­ گردد؛ لذا از کلیه دانشجویان [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاع رساله جناب آقای رضا لک زایی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای رضا لک زایی، مقطع دکتری، گرایش انقلاب اسلامی سه شنبه ۱/بهمن/۹۸ ساعت ۱۰ صبح در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در این [...]

مشاهده جزئیات...