استعدادهای درخشان

استعدادهای درخشان

دانش آموختگان کارشناسی ارشد (یا دانشجویانی که تا تاریخ اعلام شده در فراخوان ها می توانند دانش آموخته گردند) دارای شرایط آیین نامه استعدادهای درخشان، می توانند بدون شرکت در آزمون کتبی به مقطع بالاتر راه یابند.

مهمترین شرایط جذب استعدادهای درخشان از مقطع کارشناسی ارشد به دکتری تخصصی بدین شرح است:

  1. انتشار مقاله علمی پژوهشی متخذ از پایان نامه کارشناسی ارشد در نشریات معتبر
  2. فاصله زمانی دفاع از پایان نامه (تاریخ دانش آموختگی) تا پذیرش بیش از دو سال نباشد.

توجه: متقاضیان جهت قبولی باید از مجموع امتیازهای جدول پژوهشی، آموزشی و مصاحبه مندرج در آیین نامه حداقل ۶۰ امتیاز را کسب نمایند.

اسامی راه یافتگان دوره های مختلف در مقطع دکتری (از طریق پذیرش بدون آزمون ـ استعدادهای درخشان)

 

ردیف نام و نام خانوادگی گرایش پذیرش در مقطع دکتری سال پذیرش
۱ دانشکیا ـ محمد حسین تاریخ و تمدن اسلامی مهر ۸۷
۲ قربانی مبین ـ حمیدرضا مبانی نظری اسلام مهر ۸۹
۳ شاکرین ـ فاطمه اخلاق اسلامی مهر ۸۹
۴ معینی پور ـ مسعود انقلاب اسلامی مهر ۸۹
۵ پاشایی ـ محمد جواد مبانی نظری اسلام مهر ۹۱
۶ ستوده ـ حمید مبانی نظری اسلام مهر ۹۱
۷ موسویان ـ سید محمد اخلاق اسلامی مهر ۹۱
۸ عرفان ـ امیر محسن تاریخ و تمدن اسلامی مهر ۹۱
۹ دانشیار ـ علیرضا انقلاب اسلامی مهر ۹۱
۱۰ پای برجای ـ رمضان مبانی نظری اسلام بهمن ۹۲
۱۱ قاریان ـ حسین تاریخ و تمدن اسلامی بهمن ۹۲
۱۲ وجدی سیس ـ فاطمه قرآن و متون اسلامی بهمن ۹۲
۱۳ شایسته ـ حسین مبانی نظری اسلام بهمن ۹۲
۱۴ عبدلی مسینان ـ مرضیه مبانی نظری اسلام بهمن ۹۳
۱۵ هاشمیان ـ فاطمه السادات مبانی نظری اسلام بهمن ۹۵
۱۶ عواطفی ـ زهرا اخلاق اسلامی بهمن ۹۵
۱۷ جعفری ـ نرگس مبانی نظری اسلام بهمن ۹۷
۱۸ کرنوکر ـ نسیم اخلاق اسلامی بهمن ۹۷

 

سایت گروه استعداد های درخشان و برگزیدگان علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

آیین نامه پذیرش استعداد های درخشان در مقطع دکتری

اصلاحیه آیین نامه

پذیرش دانشجوی دکتری (بدون آزمون ـ استعدادهای درخشان ) ـ سال ۹۸