برگزاری جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای محمد عباس‏زاده سورمی

برگزاری جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای محمد عباس‏زاده سورمی

۲۳ اسفند ۱۴۰۲

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای محمد عباس‏زاده سورمی، مقطع کارشناسی‌ارشد رشته توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی گرایش مدیریت فرهنگی پنجشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۳۰ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می‌گردد.
موضوع پایان‌نامه: بازخوانی راهبردهای فرهنگی در دانشگاه معارف اسلامی.
استاد راهنما: حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر رضا ابروش.
استاد مشاور: جناب آقای دکتر علی دهقان.
استاد داور: حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر روح‌الله شاکری.

منبع خبر: واحد امور پایان نامه ها