برگزاری کارگاه روش طرح تفصیلی پایان‌نامه، اختصاصی گرایش «مدیریت فرهنگی»

برگزاری کارگاه روش طرح تفصیلی پایان‌نامه، اختصاصی گرایش «مدیریت فرهنگی»

۹ اسفند ۱۴۰۲

کارگاه روش طرح تفصیلی پایان‌نامه، اختصاصی دانشجویان کارشناسی‌ارشد گرایش «مدیریت فرهنگی» روزسه‌شنبه مورخ ۱ اسفند ۱۴۰۲ به مدت ۴ ساعت و با حضور ۱۵ نفر از دانشجویان این رشته با تدریس جناب آقای دکترعلیزاده در دانشگاه معارف اسلامی برگزار شد.
در این کارگاه استاد جناب آقای دکتر علیزاده بیان داشت: تدوین طرح تفصیلی یا طرح اولیه پژوهش گام مهم بعد از تصویب قطعی پایان‌نامه است. در این طرح که مشهور به پروپوزال است دانشجو باید با کمک استاد راهنما به مسئله اصلی پژوهش، تبیین مسئله خود، پرسش‌های اصلی و فرعی، فرضیه، پیشینه کار، اهداف تحقیق، فصول پایان‌نامه و منابع آن اشاره کند. آقای دکتر ابروش درباره ارکان اصلی طرح تفصیلی این موارد را محور بحث قرار دادند:
تبیین موضوع و بیان مسئله؛ پیشینه تحقیق؛ جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق؛ سؤال اصلی؛ سؤالات فرعی؛ فرضیه‌ها؛ اهداف یا هدف تحقیق؛ روش کار (نوع روش تحقیق، روش گردآوری اطلاعات، ابزار گردآوری اطلاعات، روش تجزیه و تحلیل اطلاعات)؛ ساختار و سازماندهی تحقیق (همراه با فصل‌ها و عناوین آن).

منبع خبر: معاونت آموزشی