جلسه دفاعیه رساله جناب آقای محسن پور محمد

جلسه دفاعیه رساله جناب آقای محسن پور محمد

۸ اسفند ۱۳۹۱

به حول و قوه الهی جلسه دفاعیه رساله
جناب آقای محسن پور محمد، مقطع دکتری، گرایش مبانی نظری
اسلام پنج شنبه ۱۰/۱۲/۱۳۹۱ ساعت ۱۳
در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد
لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت دراین جلسه دعوت به عمل می آید.
موضوع رساله: عقل و ایمان از دیدگاه ملاصدرا و پاپ ژان پل دوم
استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر پارسانیا، استاد
مشاور:حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر خسروپناه و حجت الاسلام و المسلمین
جناب آقای دکتر فعالی.
استاد داور: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر قمی، حجت الاسلام و
المسلمین جناب آقای دکتر صادقی، حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر معلمی و حجت
الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر یوسفیان