جلسه دفاعیه رساله سرکار خانم معصومه دولت آبادی

جلسه دفاعیه رساله سرکار خانم معصومه دولت آبادی

۸ اسفند ۱۳۹۱

به حول و قوه الهی جلسه دفاعیه
رساله سرکار خانم معصومه دولت آبادی، مقطع دکتری، گرایش قرآن و متون اسلامی
چهارشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۹ ساعت ۱۹
در دانشگاه معارف اسلامی
برگزار می گردد لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت دراین جلسه دعوت به عمل می آید.
موضوع رساله: امامت و خلافت از منظر نهج البلاغه با تاکید بر نقد شبهات
استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای
دکتر نجارزادگان،
استاد مشاور: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر
موحدی محب و حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رضانژاد.
استاد داور: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر
علی نصیری، حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر قدردان ملکی، حجت الاسلام و
المسلمین جناب آقای دکتر مودب و حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر قیومی