جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای جبرئیل ملکی

جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای جبرئیل ملکی

۱۵ اسفند ۱۳۹۱

قابل توجه دانشجویان محترم
به حول و قوه الهی جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای جبرئیل
ملکی، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش آشنایی با منابع اسلامی چهارشنبه ۱۶/۱۲/۱۳۹۱ ساعت
۱۷
در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت
دراین جلسه دعوت به عمل می آید.
موضوع پایان نامه: رفتار شناسی بنی اسرائیل در برابر دعوت حضرت موسی از منظر
قرآن
استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر موحدی محب
استاد مشاور: علی الشیخ
استاد داور: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مودب.