جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای حاجی حسن پور، مقطع کارشناسی ارشد

جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای حاجی حسن پور، مقطع کارشناسی ارشد

۱۴ اسفند ۱۳۹۰

به حول
و قوه الهی جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای حاجی حسن پور،
مقطع کارشناسی ارشد، گرایش انقلاب اسلامی چهارشنبه
۱۷/۱۲/۱۳۹۰ ساعت ۱۰ صبح
در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد لذا از کلیه
دانشجویان جهت شرکت در این جلسه دعوت به عمل می آید.
موضوع پایان نامه: انقلاب اسلامی و تحول دانش سیاسی در حوزه علمیه قم
استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر نوروزی
استاد مشاور: جناب آقای دکتر عیوضی
استاد داور: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر بهروز لک