جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای سید محسن کاظمی

جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای سید محسن کاظمی

۲۲ آذر ۱۳۹۰

به حول و قوه الهی جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای
سید محسن کاظمی،مقطع کارشناسی ارشد دوره دوم گرایش آشنایی با منابع اسلامی
۲۴/۹/۱۳۹۰ ساعت ۱۲:۱۵
در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد لذا از کلیه
دانشجویان جهت شرکت دراین جلسه دعوت به عمل می آید.
موضوع پایان نامه جناب آقای سید محسن کاظمی : بررسی آیات متشابه در حوزه
عصمت پیامبر اکرم (ص)
استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای
دکتر نصیری،
استاد مشاور: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای
دکتر خسروپناه،
استاد داور: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای
دکتر قدردان ملکی، حجت الاسلام و المسلمین دکتر صفر جبرائیلی