نشریات مورد قبول اداره کل دانش ‏آموختگان (برای چاپ مقاله مستخرج از رساله)

نشریات مورد قبول اداره کل دانش ‏آموختگان (برای چاپ مقاله مستخرج از رساله)

۱۶ آذر ۱۳۹۹

پیرو رایزنی‌های انجام شده با اداره کل امور دانش‌آموختگان وزارت علوم (مطابق اطلاعیه مندرج در سایت http://grad.saorg.ir/journal) به استحضار می‌رساند که مقاله مستخرج از رساله دکتری علاوه بر شرط‌های قبلی (۱. حتما مقاله باید از رساله مستخرج باشد. ۲. الزاماً با استاد راهنما چاپ‌شده باشد) جهت تأیید اداره کل امور دانش‌آموختگان باید در یکی از پایگاه‏‌های زیر منتشر شده باشد.
۱. کلیه مجلات معتبر ذکر شده در سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۲. کلیه مجلات معتبر ذکر شده در سایت وزارت بهداشت، آموزش و درمان پزشکی
۳. کلیه مجلات معتبر ذکر شده در سایت ISC (بجز لیست نشریات حدف شده (Excluded))
۴. کلیه مجلات معتبر ذکر شده در سایت JCR
۵. کلیه مجلات معتبر ذکر شده در سایت Scopus

توجه‌‏های مهم:
۱. پذیرش مقالات منتشره در این مجلات مشروط به عدم ذکر این نشریات در فهرست نشریات نامعتبر مندرج در سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‏‌باشد.
۲. تاریخ پذیرش مقاله ملاک بوده و چنانچه در تاریخ پذیرش مقاله، مجله مورد نظر معتبر بوده است مقاله مزبور از دانش‌‏آموخته پذیرفته می‏‌شود.
۳. یادآوری می ‏شود سایر ضوابط و مقررات ذکر شده برای پذیرش مقالات (قابل مشاهده در پایگاه اطلاع‌رسانی این اداره کل) نیز باید مورد توجه قرارگیرد. به عنوان مثال، برای دانش‌‏آموختگان حوزه کشورهای مستقل مشترک‌‏المنافع، چاپ مقاله در نشریات علمی ـ پژوهشی دارای نمایه بین‌‏المللی منتشره در کشورهای حوزه مذکور قابل قبول نمی‏‌باشد.

منبع خبر: معاونت آموزشی