واحد برنامه ریزی درسی و نظارت آموزشی

معرفی واحد برنامه ریزی درسی و نظارت آموزشی

وظایف محوری دفتر برنامه‎ریزی و توسعه آموزش دانشگاه معارف اسلامی

دفتر برنامه‎ریزی و توسعه آموزش دانشگاه معارف اسلامی در زیر مجموعه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی در راستای سند راهبردی دانشگاه و به منظور کمک به انجام رسالت‎های آموزشی تشکیل شده است. ماموریت اصلی این دفتر هدایت فرآیندهای آموزشی دانشگاه با توجه به سیاست‎های کلان توسعه ملی، منطقه‎ای و محلی، ارزش‎های حاکم بر نظام آموزش عالی کشور، راهبردهای توسعه آموزش عالی کشور، انتظامات جامعه، و هدف‎های دانشگاه معارف اسلامی مصرح در سند راهبردی دانشگاه، می‎باشد. این ماموریت از طریق فراهم ساختن بستر مناسب برای بهبود فرآیند یاددهی – یادگیری در دانشگاه انجام خواهد شد. بهبود فرآیند آموزش، مستلزم برنامه‎ریزی، رهبری آموزش مداوم، ارزشیابی، پژوهش و بازنگری مداوم برنامه‎های آموزشی می‎باشد. دفتر برنامه‎ریزی و توسعه آموزش به منزله بازوی تصمیم‎سازی و برنامه‎ریزی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی در راستای بهبود فرآیند آموزش و در نتیجه ارتقای رتبه دانشگاه در این حوزه از طریق بهبود کیفیت آموزش در مقاطع تحصیلی و گروه‎های آموزشی و عمل خواهد کرد.

معرفی کارشناس

ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس پست الکترونیک
۱ مرتضی رضایی مدیریت برنامه ریزی آموزشی ۰۲۵-۳۲۱۱۰۲۲۱

شرح وظایف و مسئولیت ها

 1. برنامه‌ریزی، مطالعه و انجام بررسی‌های لازم به منظور تهیه و تدوین عناوین سرفصل‌ها، برنامه‌های آموزشی، واحدهای درسی و متون درسی در گرایش‌های مختلف با مشورت و راهنمایی از مدیران گروه‌ها در محدوده مقررات
 2. انجام اقدامات لازم به‌منظور شناسایی پیشرفته‌ترین ومؤثرین تکنیک‌های آموزشی از طریق تکمیل فرم‌های پرسشنامه توسط اساتید و دانشجویان
 3. دریافت نظرات و پیشنهادات دانشجویان در پایان هر ترم تحصیلی از چگونگی وضعیت آموزش در هر گروه و دانشکده و همچنین چگونگی عملکرد آموزشی مدرس هر درس در جهت‌ اصلاح‌ و بهبود کیفیت‌ آموزشی‌ دانشگاه‌
 4. ارائه‌ی جمع‌بندی نظرات و پیشنهادات دریافتی از دانشجویان در مورد چگونگی عملکرد هر مدرس در طول هر ترم تحصیلی به معاونت آموزشی، رؤسای دانشکده‌ها و مدیران گروه‌ها در جهت‌ اصلاح‌ و بهبود کیفیت‌ آموزشی‌ دانشگاه‌
 5. ارتباط با مراکز علمی و فرهنگی در داخل و خارج از کشور به منظور استفاده از تجربیات آنان در زمینه‌های مربوط به وظایف محوله
 6. برنامه‌ریزی برای گسترش و ارتقاء سطح ارائه دروس و ارائه پیشنهاد‌ها و راهکار‌های مناسب به مقامات ذی‌صلاح
 7. بررسی و ارائه پیشنهاد در مورد اصلاح سرفصل‌ها، اصلی یا اختیاری بودن عناوین دروس و تعیین محتوای دروس با توجه به آخرین پیشرفت‌های علمی جهت ارانه به مراجع ذی‌صلاح جهت تصویب
 8. بررسی و ارزیابی متون درسی اساتید و منظور اطمینان از انطباق آن‌ها با برنامه‌ها و سرفصل‌های مصوب
 9. تهیه آمار مربوط به واحدهای تدریس شده اعضاء هیأت علمی و اساتید
 10. برنامه‌ریزی و ارزیابی منظم فعالیت‌های مدیران مرتبط با امور آموزشی دانشگاه با هماهنگی و همکاری معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 11. بررسی و تأیید درخواست‌های ارسالی از دانشکده‌ها
 12. تهیه و ابلاغ تقویم آموزشی دانشگاه و نظارت برنامه‌های هفتگی و امتحانی دروس آموزشی دانشگاه
 13. رسیدگی به مشکلات دانشجویان در حیطه کاری و تعیین نقاط ضعف آیین‌نامه‌ها و مصوبات و پیشنهاد راه حل مدیریت تحصیلات تکمیلی
 14. اجرای‌ مصوبات‌ شورای‌ آموزشی و اداره بررسی و نظارت دانشگاه در حیطه‌ی مسئولیت
 15. اجرای مصوبات و دستورالعمل‌های شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری
 16. تهیه گزارش مربوط به کیفیت آموزشی دانشگاه براساس الگوهای تنظیم شده از سوی شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری و ارائه آن از طریق معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی به رئیس دانشگاه جهت انعکاس به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پایان هر نیمسال تحصیلی
 17. نظارت بر حسن اجرای مقررات آموزشی دانشگاه و ارائه گزارش موارد تخلف به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی و اداره بررسی و نظارت دانشگاه
 18. ابلاغ مجوزهای وزارتی در حیطه‌ی مسئولیت به دانشکده‌ها و پژوهشکده‌های ذی‌ربط
 19. تهیه شناسنامه آموزشی گروه‌های دانشکده‌ها
 20. انجام هماهنگی‌های لازم برای برگزاری سمینارهای علمی و پژوهشی دانشکده با واحدهای ذی‌ربط (حراست، معاونت دانشجویی- فرهنگی، دفتر روابط عمومی و امور بین‌المللی و معاونت اداری– مالی)
 21. انجام مشاوره و راهنمایی‌های لازم به دانشجویان در حیطه‌ی وظایف
 22. اجرای دقیق آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، مصوبات و دستورالعمل‌های کشوری، وزارتی و دانشگاهی در حوزه‌ی مسئولیت
 23. برآورد نارسایی‌های آیین‌نامه‌ها و مصوبات و پیشنهاد تصویب ضوابط‌، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های‌ لازم به مدیریت تحصیلات تکمیلی
 24. ارائه برنامه‌های اجرایی برای رشد کمی و کیفی در گروه برنامه‌ریزی،‌ نظارت و ارزیابی آموزشی با همکاری سایر اعضاء در راستای طرح جامع راهبردی و چشم‌انداز دانشگاه
 25. شرکت در جلسات مربوطه و ارائه‌ی پیشنهادهای لازم و اثرگذار