واحد فارغ التحصیلی

معرفی واحد فارغ التحصیلی

امور فارغ التحصیلان وظیفه نظارت و هماهنگی  صدور مدارک فارغ التحصیلان دانشگاه را در کلیه مقاطع تحصیلی دارد.

دانش آموختگان دانشگاه بعد از کسب نظر از گروه آموزشی مربوطه،  معاونت آموزشی و تسویه حساب مالی با دانشگاه، به منظور تایید گواهینامه موقت به امور فارغ التحصیلان معرفی می گردند.

در این حوزه گواهینامه موقت تحصیلی بعد از انجام مراحل اداری به دانش آموخته تحویل می گردد.

معرفی کارشناس

ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس پست الکترونیک
۱ ابوالقاسم شریفی کارشناس امور فارغ التحصیلان ۰۲۵-۳۲۱۱۰۶۸۴ endedu@maaref.ac.ir

سیر امور در اداره فارغ التحصیلان:

۱- دریافت و بررسی پرونده های فارغ التحصیلان

۱-۱ دریافت پرونده های فارغ التحصیلی از اداره آموزش و بررسی پرونده.

* شرط اصلی در دریافت پرونده تکمیل بودن فرم تایید پرونده آموزشی دانشجویان توسط کارشناس آموزش و معاون آموزشی

۲-۱ تهیه چک لیست محتویات پرونده و تکمیل پرونده در صورت ناقصی

محتویات لازم در پرونده های کارشناسی ارشد

 • کپی شناسنامه دو دور کامل
 • کپی کارت ملی
 • عکس ۳ ×۲ چهارعدد
 • مدرک نظام وظیفه
 • اصل مدرک تحصیلی مقطع قبلی
 • گواهی اتمام پایه ده کتبی
 • تعهد نامه محضری مبنی بر تعهد خدمت
 • اصل ریز نمرات مقطع قبلی
 • گواهی تایید مدرک تحصیلی قبلی
 • کارت ورود به جلسه آزمون
 • کارنامه قبولی در آزمون ورودی
 • فرم تاییدیه گزینش نهاد و قبولی در آزمون
 • کارنامه ترمی
 • ریز نمرات کامل مقطع تحصیلی
 • صورت جلسه دفاع
 • احتساب سنوات و تسویه مالی از آموزش
 • برگ تحویل پایان نامه
 • تکمیل و پرینت قسمت فارغ التحصیلی در سایت آموزش

محتویات لازم در پرونده های دکتری(ورودی از طریق آزمون اختصاصی)

 • کپی شناسنامه دو دور کامل
 • کپی کارت ملی
 • عکس ۳ ×۲ چهارعدد
 • مدرک نظام وظیفه
 • اصل مدرک تحصیلی مقطع قبلی
 • اصل ریز نمرات مقطع قبلی
 • گواهی تایید مدرک تحصیلی قبلی
 • تعهد نامه محضری مبنی بر تعهد خدمت
 • کارت ورود به جلسه آزمون
 • کارنامه قبولی در آزمون ورودی
 • ریز نمرات کامل مقطع تحصیلی
 • فرم تاییدیه گزینش نهاد و قبولی در آزمون
 • قبولی در آزمون زبان انگلیسی و یا مدرک تافل
 • کارنامه قبولی در آزمون جامع دکتری
 • صورت جلسه دفاع
 • برگ تحویل پایان نامه
 • تکمیل و پرینت قسمت فارغ التحصیلی در سایت آموزش

محتویات لازم در پرونده های دکتری(ورودی از طریق بورس :  خارج به داخل و داخل)

 • کپی شناسنامه دو دور کامل
 • کپی کارت ملی
 • عکس ۳ ×۲ چهارعدد
 • مدرک نظام وظیفه
 • معرفی نامه از دانشگاه محل خدمت یا اداره بورس وزارت علوم
 • حکم یا قرارداد بورس
 • تاییدیه وزارت علوم (مخصوص متقاضیان بورس خارج به داخل)
 • کپی پاسپورت (شامل صفحه اول، اولین خروج و آخرین ورود) (مخصوص متقاضیان بورس خارج به داخل)
 • تاییدیه اعتبار دانشگاه مبدأ (مخصوص متقاضیان بورس خارج به داخل)
 • گواهی اشتغال به تحصیل ممهور به مهر سفارت ج.ا.ا (مخصوص متقاضیان بورس خارج به داخل)
 • ترجمه رسمی سرتیفیکیت (مخصوص متقاضیان بورس خارج به داخل)
 • اصل مدرک تحصیلی مقطع قبلی
 • اصل ریز نمرات مقطع قبلی
 • گواهی تایید مدرک تحصیلی قبلی
 • تعهد نامه محضری مبنی بر تعهد خدمت
 • کارت ورود به جلسه آزمون
 • کارنامه قبولی در آزمون ورودی
 • ریز نمرات کامل مقطع تحصیلی
 • فرم تاییدیه گزینش نهاد و قبولی در آزمون
 • قبولی در آزمون زبان انگلیسی و یا مدرک تافل
 • کارنامه قبولی در آزمون جامع دکتری
 • صورت جلسه دفاع
 • برگ تحویل پایان نامه
 • تکمیل و پرینت قسمت فارغ التحصیلی در سایت آموزش

۳-۱  تهیه چک لیست از دروس گذرانده شده دانشجو مطابق با مصوبات وزارت علوم در خصوص هر رشته

۴-۱  بررسی رعایت دروس پیش نیازی و هم نیازی در طول دوره تحصیلی.

۵-۱  بررسی سنوات و تعداد ترمهای مجاز دانشجو.

۶-۱  انجام استعلامات نظام وظیفه در صورت نیاز.

۷-۱  صدور فرم تسویه جهت اخذ امضا از کلیه واحد های مرتبط با دانشجو در دانشگاه.

۸-۱  بایگانی پرونده در اداره فارغ التحصیلان.

۲- صدور گواهینامه موقت فارغ التحصیلی و گواهینامه دائم

۱-۲  اعلام نواقصی پرونده به دانشجو اعم از فرم تسویه حساب، جواب استعلامات و …

۲-۲  صدور مدرک موقت فارغ التحصیلی برای دانشجویان(بعد از اخذ شماره از بایگانی)

۳-۲  الصاق عکس و ارسال مدرک جهت امضا توسط مسولان مربوطه و سپس برچسب هولوگرام و تمبر و پرس.

۴-۲  درج نسخه دوم مدرک در پرونده دانشجو و تحویل نسخه اول آن به دانشجو با اخذ رسید.

۵-۲  بایگانی پرونده.

۶-۲  در صورت احراز گذراندن تعهد خدمت توسط دانشجو در این اداره مدرک گواهینامه دائم فارغ التحصیلی صادر می گردد.

۳- صدور گواهی موقت المثنی

۱-۳  تحویل گرفتن درخواست کتبی دانشجو مبنی بر صدور مدرک المثنی

۲-۳  ارائه و تحویل گرفتن فرم تعهد.

۳-۳  بررسی پرونده مطابق با آخرین بخشنامه های وزارت علوم و دریافت مدارک مورد نیاز احتمالی.

۴-۳  صدور گواهینامه موقت و یا دائم المثنی و طی مراحل اداری آن، تحویل در قبال اخذ رسید.

۴- صدور تاییدیه های تحصیلی

۱-۴  دریافت نامه های استعلام صحت و سقم مدارک فارغ التحصیلی(اعم از دانشنامه و گواهینامه موقت) از ادارت دولتی، موسسات و شرکتهای دولتی و خصوصی و …

۲-۴  دریافت نامه های استعلام ریز نمرات  و تاییدیه تحصیلی از ادارات تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها

۳-۴  دریافت نامه از اداره کل بورس امور دانشجویان خارج مبنی بر ارسال ریز نمره فارغ التحصیلی، تائیدیه و گواهینامه فارغ التحصیلی

۴-۴  بررسی پرونده مطابق با آخرین بخشنامه ها و در صورت لزوم تماس با دانشجو و تکمیل نواقص پرونده.

۵-۴  ارسال تاییدیه تحصیلی و در صورت جعلی یا مخدوش بودن مدرک مکاتبه و پاسخ مناسب ارسال می گردد.

۶-۴  ارسال تاییدیه و گواهی فارغ التحصیلی و ریزنمره رسمی به اداره کل بورس و دانشجویان خارج.

۷-۴  ارسال تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات به سایر دانشگاه ها.

۸-۴  ارسال تاییدیه تحصیلی به محل بورس فارغ التحصیل

۹-۴  اخذ موافقت کتبی محل بورس به منظور ارسال تاییدیه به سایر مراکز.

۱۰-۴  تهیه نامه یا تاییدیه تحصیلی بنا به درخواست کتبی فارغ التحصیل به منظور انجام امور مختلف.

۱۱-۴  بایگانی کردن نسخه دوم تاییدیه تحصیلی و مکاتبات مربوطه در پرونده و بایگانی نمودن اصل پرونده.

۵- صدور دانشنامه

۱-۵  احراز انجام تعهد خدمت مطابق با قوانین آموزش رایگان و آخرین بخشنامه های وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری

۲-۵  اعلام و اخذ مدارک ناقص پرونده اعم از تسویه حساب داخلی دانشگاه و امور دانشجویان، کارت دانشجویی، تصویر کارت پایان یا معافیت خدمت و سایر تاییدیه ها.

۳-۵  اعلام و اخذ مدارک تکمیلی پرونده مانند تسویه حساب صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، اصل گواهینامه موقت در صورتیکه قبلا تحویل گرفته باشد، تسویه حساب با اداری مالی دانشگاه.

۴-۵  اعلام و دریافت موافقت کتبی محل بورس برای تحویل مدرک، یا نامه لغو یا اتمام تعهد.

۵-۵  مکاتبه با دفتر دوره های آزاد در خصوص فارغ التحصیلان بورسیه مقطع کارشناسی ارشد و دکتری و اظهار نظر آن دفتر مبنی بر ممانعت یا بلامانع بودن تحویل مدرک.

۶-۵  تحویل گرفتن نامه عدم کاریابی وزارت کار و امور اجتماعی و پذیرش یا رد آن ضمن بررسی پرونده.

۷-۵  در صورت نداشتن یا کافی نبودن سوابق کار یا نداشتتن نامه عدم کاریابی، تعداد واحد های اخذ شده به تفکیک ترم از اداره آموزش درخواست می گردد.

۸-۵  تهیه نامه و معرفی به اداره کل امور دانشجویان داخل به انضمام فرم واحدهای اخذ شده و تحویل به فارغ التحصیل به منظور بازخرید تعهد آموزش رایگان.

۹-۵  دریافت پاسخ از اداره کل امور دانشجویان داخل مبنی بر پرداخت شهریه یا مابه التفاوت آن.

۱۰-۵  تهیه پیش نویس دانشنامه.

۱۱-۵  صدور اصل دانشنامه در فرم مصوب وزارت علوم

۱۲-۵  ارسال اصل دانشنامه برای امضای رئیس دانشگاه.

۱۳-۵  دریافت دانشنامه امضاء شده از دفتر ریاست محترم دانشگاه.

۱۴-۵  ارسال دانشنامه برای امضای ریاست محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها.

۱۵-۵  دریافت دانشنامه امضاء شده از دفتر ریاست محترم نهاد، الصاق عکس، مهر برجسته، تمبر وزارت دارائی و تحویل به فارغ التحصیل در قبال اخذ فرمهای رسید جهت ضبط در پرونده و نیز اخذ رسید در دفتر رسید دانشنامه.

۱۶-۵  تایپ کردن نام مدیر و معاون محترم آموزشی وقت در ذیل ریز نمرات و ارسال برای امضاء این مسئولین به منظور تحویل به متقاضیان که همان شرایط و ضوابط دانشنامه در مورد آنان اعمال می شود.

۱۷-۵  بایگانی ریز نمره رسمی در پرونده تا هنگام مراجعه فارغ التحصیل

۱۸-۵  ممهور کردن ریز نمره و الصاق تمبر در هنگام تحویل به فارغ التحصیل و تکمیل فرم رسید و بایگانی آن در پرونده و اخذ رسید در دفتر رسید دانشنامه و ریز نمره.

۱۹-۵   رویت اصل و اخذ تصویر وکالتنامه فارغ التحصیل به شخص ثالث به منظور تحویل دانشنامه و ریز نمره  و بایگانی در پرونده.

۶- صدور دانشنامه المثنی

۱-۶  تهیه نامه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور درج آگهی مفقود شدن دانشنامه در روزنامه به تعداد سه نوبت.

۲-۶  ارائه و تحویل گرفتن فرم تعهد و بایگانی در پرونده

۳-۶  تحویل گرفتن قبض درخواست آگهی در روزنامه و نیز یک نوبت آگهی چاپ شده و بایگانی در پرونده

۴-۶  طی کردن مراحل صدور دانشنامه المثنی و تحویل آن.

۷- آنچه دانشجویان برای انجام کارهای فارغ التحصیلی باید بدانند:

۱-۷ بعد از تکمیل پرونده در قسمت آموزش منتظر تماس از واحد فارغ التحصیلان باشند.

۲-۷ همراه داشتن کارت دانشجویی هنگام مراجعه به واحد فارغ التحصیلان جهت انجام مراحل فارغ التحصیلی.

۳-۷ دریافت فرم تسویه و فرم استعلام نظام وظیفه (مخصوص برادران مشمول) از واحد فارغ التحصیلان.

۴-۷ دریافت جوابهای فرم تسویه و استعلام نظام وظیفه و تحویل دادن آنها به واحد فارغ التحصیلان.

۵-۷ منتظر تماس از واحد فارغ التحصیلان برای دریافت مدرک.