گروه آموزشی اخلاق اسلامی

معرفی گروه آموزشی اخلاق اسلامی

گروه آموزشی اخلاق اسلامی در سال ۱۳۸۵ آغاز به کار نمود. این گروه که در گرایش اخلاق اسلامی به تربیت دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می پردازد، یکی از گرایشهای پنجگانه از رشته مدرسی معارف اسلامی محسوب می گردد. در سال ۱۳۹۷ این گرایش در مقطع کارشناسی ارشد تبدیل به رشته مستقلی با عنوان مدرسی اخلاق اسلامی گردید. در حال حاضر حدود ۱۶۰ دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری در این گروه مشغول به تحصیل می باشند.

گروه آموزشی اخلاق اسلامی در مقطع کارشناسي ارشد و دکتري براي تأمين و تربيت مدرسان متخصص و کارآمد، روشمند و آگاه به فضاي دانشگاه و نيازهاي نسل جوان در زمينه معارف اسلامي تشکیل شده است. این گروه با بهره مندی از اساتید مجرب نقش سازنده و بسزایی در اعتلای این رشته در کشور ایفا می کند.

مشخصات گروه

  1. مدیر گروه

Abolghasemzadeh

نام: مجید ابوالقاسم‌زاده

تخصص: دکتری مدرسی معارف اسلامی گرایش اخلاق اسلامی

شماره تلفن: ۳۲۱۱۰۲۱۶ – 025

صفحه شخصی: 

پست الکترونیک: 

  1. کارشناس/کارشناسان گروه

نام و نام خانوادگی علی منصفی
تخصص
شماره تماس ۳۲۱۱۰۵۶۲ – 025

شرح وظایف و مسئولیت ها

لیست اعضای هیأت علمی تمام وقت

ردیف نام و نام خانوادگی سمت اجرایی مرتبه علمی صفحه شخصی پست‌الکترونیک
۱ مجید ابوالقاسم‌زاده مدیر گروه آموزشی اخلاق اسلامی استادیار
۲ محمدجواد فلاح مدیر گروه پژوهشی اخلاق اسلامی دانشیار
۳ محمد هدایتی استادیار
۴ سیدحسین رکن‌الدینی استادیار

لیست اعضای هیأت علمی پاره وقت

ردیف نام و نام خانوادگی سمت اجرایی مرتبه علمی صفحه شخصی پست الکترونیک
۱ مسعود آذربایجانی دانشیار