گروه آموزشی انقلاب اسلامی

معرفی گروه آموزشی انقلاب اسلامی

گروه آموزشی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۸۵ آغاز به کار نمود. این گروه که در گرایش انقلاب اسلامی به تربیت دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می پردازد، یکی از گرایشهای پنجگانه از رشته مدرسی معارف اسلامی محسوب می گردد. در سال ۱۳۹۷ این گرایش در مقطع کارشناسی ارشد تبدیل به رشته مستقلی با عنوان مدرسی انقلاب اسلامی گردید. در حال حاضر حدود ۱۰۰ دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری در این گروه مشغول به تحصیل می باشند.

گروه آموزشی انقلاب اسلامی در مقطع کارشناسي ارشد و دکتري براي تأمين و تربيت مدرسان متخصص و کارآمد، روشمند و آگاه به فضاي دانشگاه و نيازهاي نسل جوان در زمينه معارف اسلامي تشکیل شده است. این گروه با بهره مندی از اساتید مجرب نقش سازنده و بسزایی در اعتلای این رشته در کشور ایفا می کند.

مشخصات گروه

  1. مدیر گروه

arjini

نام: حسین ارجینی

تخصص: دکتری مدرسی معارف اسلامی گرایش انقلاب اسلامی

شماره تلفن: 32110517 – 025

صفحه شخصی: 

پست الکترونیک: 

  1. کارشناس/کارشناسان گروه

نام و نام خانوادگی علی هاشم زاده
تخصص
شماره تماس ۳۲۱۱۰۲۹۱ – 025

شرح وظایف و مسئولیت ها

لیست اعضای هیأت علمی تمام وقت

ردیف نام و نام خانوادگی سمت اجرایی مرتبه علمی صفحه شخصی پست الکترونیک
۱ یعقوب توکلی عضو هیئت علمی استادیار
۲ حسین ارجینی مدیر گروه آموزشی انقلاب اسلامی استادیار لینک arjini@maaref.ac.ir
۳ امیر سیاه پوش مدیر گروه پژوهشی انقلاب اسلامی استادیار لینک siahpoushan@maaref.ac.ir

لیست اعضای هیأت علمی پاره وقت

ردیف نام و نام خانوادگی سمت اجرایی مرتبه علمی صفحه شخصی پست الکترونیک
۱ حمید احمدی حاجي كلائي استادیار