گروه آموزشی تاریخ تمدن اسلامی

معرفی گروه آموزشی تاریخ و تمدن اسلامی

گروه آموزشی تاریخ و تمدن اسلامی در سال ۱۳۸۵ آغاز به کار نمود. این گروه که در گرایش تاریخ و تمدن اسلامی به تربیت دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می پردازد، یکی از گرایشهای پنجگانه از رشته مدرسی معارف اسلامی محسوب می گردد. در سال ۱۳۹۷ این گرایش در مقطع کارشناسی ارشد تبدیل به رشته مستقلی با عنوان مدرسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی گردید. در حال حاضر حدود ۱۴۰ دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری در این گروه مشغول به تحصیل می باشند.

گروه آموزشی تاریخ و تمدن اسلامی در مقطع کارشناسي ارشد و دکتري براي تأمين و تربيت مدرسان متخصص و کارآمد، روشمند و آگاه به فضاي دانشگاه و نيازهاي نسل جوان در زمينه معارف اسلامي تشکیل شده است. این گروه با بهره مندی از اساتید مجرب نقش سازنده و بسزایی در اعتلای این رشته در کشور ایفا می کند.

مشخصات گروه

  1. مدیر گروه

1012

نام: محمدحسین دانشکیا

تخصص: دکتری مدرسی معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن اسلامی

شماره تلفن: ۳۲۱۱۰۲۱۷ – 025

صفحه شخصی: 

پست الکترونیک: 

  1. کارشناس/کارشناسان گروه

نام و نام خانوادگی علی هاشم زاده
تخصص
شماره تماس ۳۲۱۱۰۲۹۱ – 025

شرح وظایف و مسئولیت ها

لیست اعضای هیأت علمی تمام وقت

ردیف نام و نام خانوادگی سمت اجرایی مرتبه علمی صفحه شخصی پست الکترونیک
۱ محمدحسین دانشکیا مدیر گروه آموزشی تاریخ و تمدن اسلامی دانشیار
۲ سیدضیاءالدین میرمحمدی سرپرست معاونت آموزشی استادیار
۳ امیرمحسن عرفان مدیر گروه پژوهشی تاریخ و تمدن اسلامی استادیار
۴ سید روح الله پرهیزکاری مدیر برنامه ریزی و تدوین متون دانشگاه معارف اسلامی استادیار

لیست اعضای هیأت علمی پاره وقت

ردیف نام و نام خانوادگی سمت اجرایی مرتبه علمی صفحه شخصی پست الکترونیک
۱ علی بیات دانشیار