گروه آموزشی قرآن و متون اسلامی

معرفی گروه آموزشی معارف قرآن و حدیث

گروه آموزشی معارف قرآن و حدیث در سال ۱۳۸۵ آغاز به کار نمود. این گروه که در گرایش قرآن و متون اسلامی در مقطع دکتری و آشنایی با منابع اسلامی در مقطع کارشناسی ارشد به تربیت دانشجویان می پردازد، یکی از گرایشهای پنجگانه از رشته مدرسی معارف اسلامی محسوب می گردد. در سال ۱۳۹۷ گرایش آشنایی با منابع اسلامی در مقطع کارشناسی ارشد تبدیل به رشته مستقلی با عنوان مدرسی معارف قرآن و حدیث گردید. در حال حاضر حدود ۱۳۰ دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری در این گروه مشغول به تحصیل می باشند.

گروه آموزشی معارف قرآن و حدیث در مقطع کارشناسي ارشد و دکتري براي تأمين و تربيت مدرسان متخصص و کارآمد، روشمند و آگاه به فضاي دانشگاه و نيازهاي نسل جوان در زمينه معارف اسلامي تشکیل شده است. این گروه با بهره مندی از اساتید مجرب نقش سازنده و بسزایی در اعتلای این رشته در کشور ایفا می کند.

مشخصات گروه

  1. مدیر گروه

mansoori

نام: محمد هادی منصوری

تخصص: دکتری مدرسی معارف اسلامی گرایش قرآن و متون اسلامی

شماره تلفن: ۳۲۱۱۰۶۹۹ – 025

صفحه شخصی: 

پست الکترونیک: 

  1. کارشناس/کارشناسان گروه

نام و نام خانوادگی علی منصفی
تخصص
شماره تماس ۳۲۱۱۰۵۶۲ – 025

شرح وظایف و مسئولیت ها

لیست اعضای هیأت علمی تمام وقت

ردیف نام و نام خانوادگی سمت اجرایی مرتبه علمی صفحه شخصی پست الکترونیک
۱ محمدعلی مجدفقیهی عضو هیئت علمی مربی
۲ محمدهادی منصوری مدیر گروه آموزشی قرآن و متون اسلامی استادیار
۳ کامران اویسی استادیار

لیست اعضای هیأت علمی پاره وقت

ردیف نام و نام خانوادگی سمت اجرایی مرتبه علمی صفحه شخصی پست الکترونیک
۱ محمدعلی رضایی اصفهانی استاد
۲ سیدرضا مودب استاد