گروه آموزشی مدیریت فرهنگی

معرفی گروه آموزشی مدیریت فرهنگی

گروه آموزشی مدیریت فرهنگی در سال ۱۳۹۲ آغاز به کار نمود. این گروه که در گرایش مدیریت فرهنگی به تربیت دانشجویان کارشناسی ارشد می پردازد، یکی از گرایشهای رشته توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی محسوب می گردد. در حال حاضر حدود ۴۰ دانشجوی کارشناسی ارشد در این گروه مشغول به تحصیل می باشند.

این گروه با بهره مندی از اساتید مجرب نقش سازنده و بسزایی در اعتلای این رشته در کشور ایفا می کند.

مشخصات گروه

  1. مدیر گروه

abravesh

نام: رضا ابروش

تخصص: دکتری مدیریت

شماره تلفن: ۳۲۱۱۰۶۱۳ – 025

صفحه شخصی: 

پست الکترونیک: abravesh@maaref.ac.ir

  1. کارشناس/کارشناسان گروه

نام و نام خانوادگی علی هاشم زاده
تخصص
شماره تماس ۳۲۱۱۰۲۹۱ – 025

شرح وظایف و مسئولیت ها

لیست اعضای هیأت علمی تمام وقت

ردیف نام و نام خانوادگی سمت اجرایی مرتبه علمی صفحه شخصی پست الکترونیک
۱ رضا ابروش استادیار