گزارش برگزاری کارگاه آموزشی «روش تدریس»

گزارش برگزاری کارگاه آموزشی «روش تدریس»

۹ اسفند ۱۴۰۲

کارگاه آموزشی «روش تدریس» (ویژه خواهران) در تاریخ ۴ الی ۶ اسفند ۱۴۰۲ به مدت ۲۰ ساعت، با حضور و تدریس جناب آقای دکتر صادق ملکی آوارسین دکترای مدیریت آموزش، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و پژوهشگر در حوزه مدریت آموزش و با حضور ۱۷ نفر از دانشجویان (خواهر) مقطع ارشد و دکتری دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید.
جناب آقای دکتر ملکی در این کارگاه روش‌های نوین تدریس را به شرکت‌ کنندگان آموزش دادند.
در کارگاه فوق حاضرین با طراحی طرح تدریس روزانه و ترمی آشنا شدند و هر کدام از شرکت‌کنندگان به عنوان تکلیف کارگاه از هر کدام از طرح‌های تدریس روزانه و ترمی یک نمونه انجام دادند.
در طول کارگاه تعداد ۷ نفر از دانشجویان دانشگاه معارف اسلامی به مدت ۲۰ دقیقه یک تدریس انجام دادند و در پایان حاضرین نقاط ضعف و قوت تدریس را بیان کردند.
نظرسنجی‌های انجام‌شده در پایان کارگاه نشان از رضایت بسیار زیاد شرکت‌کنندگان در دوره داشت.
در پایان کارگاه به شرکت‌کنندگان در دوره گواهی شرکت در کارگاه آموزشی داده شد.
لازم به ذکر است داشتن این گواهی جهت تشکیل پرونده اخذ مجوز از نهاد رهبری الزامی می‌باشد.

منبع خبر: معاونت آموزشی